Chytré dělení rozpočtu pro více kampaní

Při nastavení kampaně zadáváme vždy denní rozpočet. Co ale s tím, pokud máme více kampaní a omezené finance? Využijeme sdílený rozpočet. Tato funkce se nachází jak v Skliku tak i AdWords.

Proč je využít sdílený rozpočet?

Použijete-li sdílený rozpočet, bude Sklik i AdWords automaticky přidělovat finance pro efektivní chod kampaní. V praxi to znamená, že systémy přidělují peníze pro kampaně, které fungují a na které se kliká, a naopak kampaně s nižším výkonem dostávají menší část rozpočtu.

Díky sdílenému rozpočtu tedy nehrozí situace, kdy jsou některé kampaně omezené rozpočtem a jiné kampaně naopak denní rozpočet ani nevyčerpají, dá se až říct, že zbytečně drží finanční prostředky.

Sdílené rozpočty můžete kdykoliv přepnout na ruční denní rozpočty, nebo obráceně.

Pokud přepnete v průběhu dne kampaň ze samostatného rozpočtu na sdílený, či obráceně, začnou se vaše reklamy zobrazovat tak, jako by ten den ještě nic neutratily.

Tip pro rozpočty

Snažím se rozdělovat sdílené rozpočty pro kampaně ve vyhledávací síti a pro kampaně v obsahové síti. Tento krok je nutný, protože zobrazování reklam ve vyhledávání funguje jinak, než na webech v obsahové síti. Zajístíme tak, že kampaně v obsahové síti nevyčerpají převážnou část rozpočtu pro sebe, pokud je například naším hlavním cílem zejména síť vyhledávací. 

Nastavení sdíleného rozpočtu v Sklik

V modré horní liště dáme Nástroje -> Sdílené rozpočty. Zeleným tlačítkem vytvoříme nový rozpočet.

Tento pojmenujeme, zadáme částku a vybere kampaně, pro které je určen.

Rozpočet se pak projeví u kampaní tak, že ve sloupci rozpočet uvidíte barevnou tečku.

Pokud budete potřebovat vědět kolik již rozpočet vyčerpal a zároveň, která kampaň kolik utratila, vše pohodlně zjistíte v nástrojích -> sdílený rozpočet.

Nastavení sdíleného rozpočtu v Google AdWords

Zde pracujete s levým menu, kde vyberete Sdílená knihovna -> Rozpočty -> +Rozpočet

Nastavení je pak stejné, jako v Skliku. Pojmenování, nastavení částky, výběr kampaní. Navíc zde volíte možnost jakým způsobem se mají reklamy zobrazovat.

Závěr

Sdílené rozpočty jsou efektivním nástorojem, jak u online marketingových kampaní dosahovat dobrých výsledků v návratnosti investic do reklamy.

Ještě detailnější práci se sdílenými rozpočty se naučíte na našem kurzu internetového marketingu.

Autor: Lukáš Pavelka