Klíčová slova ve volné shodě

Klíčová slova ve volné shodě - dobrý sluha, ale špatný pán?

Podíváme se trochu blíže na klíčová slova ve volné shodě pro vyhledávací sítě Seznam.cz a Google. Zvláště dramatické chvilky mohou zažít inzerenti s klíčovými slovy ve volné shodě ve vyhledávací síti Google. Jak fungují celkově klíčová slova v Skliku a v AdWords jsme již psali v dřívějších článcích. 

Bez cílení do vyhledávacích sítí se neobejde téměř žádná online marketingová kampaň.

Nejdříve si ukažme, proč jsou klíčová slova ve volné shodě “dobrým sluhou”.

Zásadní argument pro využití volné shody je maximální rozšíření možnosti zobrazení inzerce ve vyhledávání a z toho především plynoucí vyhledávací dotazy uživatelů.

Díky tomu inzerenti zjistí, jaké výrazy uživatelé skutečně zapisují do vyhledávačů. Následně mohou s těmito výrazy pracovat - přidávat je, nebo vylučovat jako klíčová slova. Jsou to skutečně cenné informace, neboť můžeme přizpůsobovat reklamní sestavy (nebo reklamy) podle toho, co uživatel skutečně hledá a tím zvyšovat relevanci reklam.

Nedílnou součástí internetového marketingu je také SEO a vyhledávací dotazy můžeme použít i pro tuto disciplínu. Hledají-li uživatelé často určitý výraz, lze na něj zoptimalizovat i jednu konkrétní stránku a získat tak i postupně návštěvnost přes organické vyhledávání.

Na druhou stranu může kvůli volným shodám klíčových slov také docházet ke spuštění inzerce na vyhledávací dotazy, které by si inzerenci nepřáli, případně je reklama absolutně nerelevantní.

Jako u tohoto příkladu. Při zadání vyhledávacího dotazu “Brusel památky” bych očekával relevantní výsledky na Bruselské památky a nikoliv sbírky na památky a už vůbec ne ochranu kulturního dědictví ČR.

Velmi obdobný případ je vyhledávací dotaz “Rozvody motoru”. Inzerent zřejmě nebude očekávat reklamu na právní pomoc při rozvodech. 

Skýtá se otázka, jak tedy pracovat s klíčovými slovy ve volné shodě, aby nedocházelo k výše popsaným záměnám.

Jedním z doporučení je využívání vylučujících slov. Již při spouštění kampaně nadefinujeme slova, o kterých víme, že jsou pro nás nerelevantní a nechceme na ně inzerci spouštět. Nejsme samozřejmě schopni zachytit všechny potenciální vyhledávací dotazy. Uživatelé mají nekonečnou fantazii :-).

Dále je potřeba systematicky pracovat s vyhledávacími dotazy. Včas kontrolovat u klíčových slov jejich vyhledávací dotazy a okamžitě vylučovat dotazy, které jsou nerelevantní.

Pokud inzerent využívá velmi obecná klíčová slova, nastane situace, kdy je v sestavě více vylučujících slov, než klíčových slov. Otázka je, zda se povede vyloučit všechny absolutně nerelevantní slova. V takovém případě je ekonomičtější pro obecná klíčová slova volnou shodu nepoužívat.

Nebude-li inzerent řešit vyhledávací dotazy, jeho inzerce nedopadne úplně šťastně. Jeho reklamy budou zobrazovány na nesmyslné vyhledávací dotazy, pokud se uživatel proklikne na web, tak odchází neboť nenašel to co hledal a inzerce bude finančně náročná a nevýkonná.

Závěrem cenná informace, kde vyhledávací dotazy získat. V nástroji Sklik.cz lze získat všechny vyhledávací dotazy na úrovni reklamní sestavy, proklikem na odkaz "Vyhledávací dotazy".

V přehledu pak získáme všechny vyhledávací dotazy, přesně tak, jak je uživatelé zadávají do vyhledávání Seznam.cz. Další způsob jak získat vyhledávací dotazy k určitému klíčovému slovu je možnost přímo na dané slovo kliknout.

Podobná situace je v Google AdWords s velkou nevýhodou, kdy tento nástroj neposkytuje všechny vyhledávací dotazy. Naopak zobrazuje jen minimum vyhledávacích dotazů a ještě většinou ve chvíli, kdy uživatel na klíčová slova kliknou. Stačí na úrovni reklamní sestavy zakliknout klíčová slova, ze kterých chceme informace získat. 

Autorem článku je Lukáš Pavelka