- 

Nepřicházíte o zobrazení reklam vašich online kampaní?

Jedna z důležitých otázek, při kontrole našich online marketingových kampaní, je zda nepřicházíme o možné zobrazování reklam a tím potencionální prokliky? Zda není důvod, proč se naše reklamy nezobrazují tak často, jak by mohly?

Nástroje, které používáme k propagaci - tedy Sklik.cz a Google AdWords dokáží vyhodnotit, zda přicházíte o zobrazení z důvodu nedostačujícího rozpočtu, či nízkého hodnocení reklam.

Blíže se mrkneme na informace, které jsou dostupné pro vyhledávací síť. Metriky jsou dostupné i pro obsahovou síť, ale na ni se podíváme v některém z dalších příspěvků :).

Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání z důvodu nízkého hodnocení

Tato metrika předává informaci o kolik procent zobrazení naše reklamy přišly kvůli slabému hodnocení reklamy. To znamená, že se reklama mohla zobrazit, ale protože bylo hodnocení reklamy příliš nízké, tak se nezobrazila.

Jak s tím bojovat?

K získání vyššího hodnocení pomohou dva stěžejní faktory. Tím snadnějším, ale méně příjemným, je zvýšení CPC. Druhá záchrana je vylepšení skóre kvality. O skóre kvality a jeho metrikách si můžete přečíst článek na téma nové metriky a měření skóre kvality v Google AdWords.

Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávací síti z důvodu rozpočtu

Odhad, kolikrát se reklama nezobrazila ve vyhledávání kvůli nízkému dennímu rozpočtu. V podstatě tedy jde o procentuální vyjádření toho, kolikrát se reklama mohla zobrazit, ale nezobrazila se kvůli nedostatečnému rozpočtu.

Zde bohužel není jiná varianta, než denní rozpočet navýšit.

Tipy pro omezený denní rozpočet

  • lehce snižte CPC u klíčových slov. Dosáhnete tak nižší průměrné CPC a tím je možné v rámci rozpočtu zobrazit více reklam a získat více prokliků. 
  • z měna způsobu zobrazování reklam. Zde jsou dvě možnosti změna z urychléno na standardní a obráceně ze standardního na urychlené :). Pokud nastavíte urychlené zobrazování, zjistíte tak v kolik hodin denní rozpočet došel. K tomuto použijete pomocnou rubriku segment. Druhá varianta je změnit zrychlené zobrazování na standardní. Tím docílíme toho, že se budou reklamy zobrazovat během celého dne a rozpočet se tak nevyčerpá například ihned dopoledne.

Jak získat informace o ztracených zobrazeních?

Pokud tyto sloupce nejsou vidět, stačí si je přidat mezi ostatní. Tyto přidáte na úrovni všech kampaní následujícím postupem. Sloupce -> Upravit sloupce -> Konkurenční metriky - > Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání hodnocení nebo rozpočet.

Autor: Lukáš Pavelka