- 

Nové metriky pro měřeni skóre kvality v Google AdWords

Nyní máme možnost získat ještě bližší informace ke skóre kvality pro jednotlivá klíčová slova v online marketingovém reklamním nástroji Google AdWords.

Nejprve si rychle osvěžme, co je skóre kvality a proč je dobré ho sledovat. Metrika skóre kvality je odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky. Při vyšším skóre kvality je možné mít nižší cenu a lepší pozci reklam ve vyhledávání. Poskytuje Vám, tak představu o kvalitě Vašich reklam. Rozpětí se pohybuje od 1 do 10, s tím, že 10 je nejvyšší známka.

Skóre kvality se skládá ze tří částí:

  • Očekávaná míra prokliku
  • Relevance reklamy
  • Dojem ze vstupní stránky

Nově je možné získat informace o výše uvedených faktorech přímo v samostatných sloupcích.

K čemu jsou nám tyto nové sloupce přínosné a co vyjadřují?

Jednou ze složkou ze skóre kvality je Relevance reklamy.

Tato složka slouží k tomu, aby změřila jak přesně klíčové slovo odpovídá sdělení v reklamách. Podprůměrné skóre může znamenat, že je reklama vůči vyhledávacímu dotazu příliš obecná či specificiká, nebo není relevantní k vaší firmě.

Druhým faktorem skóre kvality je Dojem ze vstupní stránky.

Odhaduje, jak relevantní a užitečná bude vstupní stránka pro lidi, kteří na vaši reklamu kliknou. Bere v úvahu takové faktory jako shodu obsahu vstupní stránky s hledaným výrazem nebo snadnost navigace na stránce.

Třetí část skóre kvality tvoří Očekávané CTR.

Měří, jak je pravděpodobné, že na reklamu po zobrazení někdo klikne. Toto skóre vychází z dřívější míry prokliku vašich reklam. Natří sem některé další faktory, které mají vliv na viditelnost - například rozšíření reklam.

Abychom mohli efektivně zpracovávat naše online marketingové kampaně, je důležité okamžitě reagovat na všechny aktuální novinky. Díky těmto novým sloupcům můžeme ještě efektivněji spravovat naše reklamy - přizpůsobovat klíčová slova tak, aby měly vyšší skóre kvality.

Autor: Lukáš Pavelka