- 

Jaké nové typy kampaní přibyly v reklamních účtech Sklik a Google Ads

Neustálý vývoj ze strany reklamních nástrojů přináší ovoce i pro nás - inzerenty. Jednotlivé nástroje doplňují další možnosti, jak cílit. My se podívame na dva nástroje - Sklik a Google Ads - a jejich nejnovější typy kampaní.

Sklik - jednoduchá obsahová kampaň

Na zavedení lišty s cookies reagoval Sklik a do účtů připravili kampaň, která nese název Jednoduchá obsahová kampaň. Její hlavní charakteristika spočívá v tom, že cílí na uživatele, kteří mají blokované cookies, nebo nedali souhlas s cílenou reklamou, případně na ně nelze zacílit na základě jejich chování.

Její nastavení je nanejvýš jednoduché, jak i vychází ze samotného názvu :-). Stačí založit novou kampaň, vybrat si právě Jednoduchou obsahovou kampaň, dále vložit jen podklady pro reklamu (bannery, či kombinovanou reklamu) a nastavit cenu za proklik. Žádné cílení nenastavujete, s tím pracuje systém automatizovaně.

Jedna z výhod je nižší cena v aukci, protože automatizace umožňuje vstup do aukcí s menším množstvím konkurence.

Druhá strana mince je vyhodnocení. Průřezem reklamních účtů mohu říct, že je skuteně hlavním bonusem nižší cena za proklik, při srovnatelném zobrazení a proklicích u jiných obsahových kampaní.

Google Ads - kampaň Performance Max

Plynuje přecházíme na novinku v nástroji Google Ads s pojmenováním Performance max - tedy o kampaně s maximálním výkonem.

Jedná se o zcela automatizovanou kampaň, která má za úkol fungovat maximálně výkonnostně a samostatně. Tato kampaň se může automaticky dostat do vyhledávací sítě, do obsahové sítě, ale i na YouTube do Google map a kanálu Objevit.

Performance Max potřebuje vstupní údaje, kterými jsou podklady pro reklamy a signály publika.

Do podkladů pro reklamu vkládáte různé obrázky, cílovou url a nadpisy s popisy. Zároveň přidáváte i různá rozšíření, odkazy na podstránky, popisky, strukturované úryvky a další.

Druhým vstupem jsou tedy signály. Díky těmto signálům ví kampaň, jaká je cílová skupina.

Do těchto signálů patří vlastní segmenty uživatelů, podle aktivity jejich hledání, vaše data (remarketingové seznamy, seznamy zákazníků) a demografické údaje se zájmy.

Strategie nabídek se zde používají automatizované, takže musíte zadat jen denní rozpočet. Kampaně s maximálním výkonem lze používat pro služboweby a eshopy. Pro eshopy ještě doplňujete do nastavení kampaně propojení s Google Merchant Center.

V drtivé většině případů mě mile překvapila vysoké množství konverzí, vyšší konverzní poměr a podstatně nižší PNO, než u produktových (i chytrých) produktových kampaní. Za mě jsou tyto pozitivní výsledky dány tím, že má kampaň Performance max přesah do všech typů reklam (vyhledávací, obsahová, discovery, gmail, produktová) a tím, že kampaně sledují chování uživatelů a jejich konverzní cestu. Díky automatizovaným nabídkám pak dokáže zareagovat ve správný čas a se správnou nabídkou.


Na všechny změny v účtech ihned reagujeme a zařazujeme vše do našeho kurzu online marketingu.

Autor: Lukáš Pavelka