Z otázek studentů: Jaké kódy vložit do webu a kam?

Velmi často narážím při kurzu online marketingu na otázku, jaké kódy vložit do webu a na které konkrétní stránky.

V tomto článku si uděláme stručný přehled nejčastěji využívaných nástrojů.

Sklik

Z reklamního nástroje, určeného pro Seznam, potřebujeme získat dva kódy. Konverzní kód a retargetingový kód.

A) Konverzní kód: Slouží k tomu, abychom zjistli kolik požadovaných akcí uživatel na našem webu udělal díky propagaci z Sklik. To, že měření není zcela jednoznačné teď ponecháme stranou. Kód tedy získáme v záložce nástroje -> sledování konverzí. Po rychlém vytvoření, uložení a vygenerování získáme kód, který vkládáme do webu.

Zde je potřeba odlišit zda máme administraci webu připravenou na vkládání kódů, či musíme kód vložit přímo do zdrojového kódu stránky. V případě připravené administrace stračí vložit “id” kódu. Jinak je nezbytné vložit celý kód.

Tento konverzní kód by se měl v každém případě objevit v poslední stránce celého objednávkového procesu - tedy na stránce s poděkováním.

B) Retargetingový kód: Chceme oslovovat uživatele, kteří v minulosti byli na našich webových stránkách. K tomu právě potřebujeme vložit do webu retargetingový kód. Získáme ho v nástrojích -> retargeting -> zobrazit retargetingový kód.

Tento kód by měl být vložen na každé stránce webu. Pokud máme připravenou administraci, stačí opět vložit “id” kódu. Jinak musí být vložený celý kód na každé stránce, pro větší weby lze tento vložit do patičky, čímž se propíše na každou stránku.

Google Ads

I v tomto nástroji potřebujeme získat konverzní kód a remarektingový kód.

A) Konverzní kód získáme v nástrojích (ikona klíče) -> měření -> konverze. Vygenerovaný kód opět musíme vložit do poslední stránky objednávkového procesu - do poděkovací stránky. Stejně jako u Sklik musíme řešit, zda je web pro vkládání kodu připraven, nebo ne. Pokud ano, stačí vložit “id” kódu, jinak opět vkládáme celý kód.

B) Remarketingový kód. Remarketing je stejná funkce, jako retargeting. Tento kód opět vkládáme do každé stránky webu. Buď je tedy připravená administrace a stačí vložit “id”, nebo je potřeba vložit celý kód do každé stránky.

Google Analytics

Abychom mohli měřit a vyhodnocovat návštěvnost a chování na našem webu, musíme do něj vložit měřící kód pro Google Analytics.

Tanto kód získáme ve správci -> služba -> údaje o měření.

Jako u výše popsaných kódů, je potřeba zjistit zda administrace již podporuje vložení kódu. Pokud ano, stačí opět do připravené kolonky vložit získané číslo pro měření s označením UA. V jiném případě je nutné vložit celý kód, na každou stránku webu.

Facebook pixel

Víme, že je v současné době sociální síť Facebook fenomén. Můžeme ho tedy využít i pro naši propagaci. V tomto případě se bavíme o remarketingu na návštěvíky našeho webu, kteří se nacházejí na Facebooku. Pro tuto funkci potřebujeme opět vložit do našeho webu takzvaný Facebook pixel. Vkládání je opět závislé na funkcionalitě webu. Lze vložit jen “idčko”, nebo celý kód. “Idčko” vkládáme do připravené administrace, celý kód pak do každé stránky na webu.

Autor: Lukáš Pavelka