- 

Statistika aukcí v Google AdWords, aneb srovnejte svůj výkon s konkurencí

Máte zájem porovnat výkon svých reklam s ostatními inzerenty ve stejných aukcích? Pokud ano, existuje přehled Statistiky aukcí. Tento přehled poskytuje informace o jiných inzerentech, kteří se účastní stejných aukcí jako vy. Není však podmínkou, aby vaši konkurenti měli stejné nastavení reklam, jako vy.

Tento přehled lze vytvořit pro kampaně, sestavy i klíčová slova.

Kde tento přehled nalezneme?

Ať jste v jakékoliv úrovni účtu, označete políčka pro jednotlivé entity, které chcete porovnat. V horní části tabulky vyberte tlačítko Podrobnosti a z rozbalovacího menu zvolíte možnost Všechna, nebo Vybraná.


Přehled se negeneruje pro všechna zobrazení, ale jen z několika procent dostupných zobrazení.


Co znamenají jednotlivé sloupce?

Doména viditelné adresy URL - zde se nachází informace o adrese inzerenta. Díky tomu znáte vaše jednotlivé konkurenty.

Podíl zobrazení - procentuální vyjádření počtu zaznamenaných zobrazení ze všech možných zobrazení. 100 % je nejvyšší možná míra. Nejčastější důvody proč nedosáhnete 100 % jsou špatné skóre kvality, omezení rozpočtem, nebo časové plánování.

Průměrná pozice - představuje průměrné pořadí vaší reklamy oproti ostatním. Jinak řečeno, vyjádření na kolikátém místě ve vyhledávání se vaše reklamy pohybují.

Míra překrytí - informace, která poukazuje jak často se zobrazila vaše reklama s reklamou jiného účastníka ve stejné aukci.

Míra vyšší pozice - udává kolikrát se reklama jiného inzerenta zobrazila současně s tou vaší a zároveň se umístila výše, než ta vaše.

Míra zobrazení v horní části části stránky - uvádí jak často se vaše reklama zobrazila v horní části stránky nad neplacenými výsledky.

Podíl s vítězným hodnocením - procentuální vyjádření případů, kdy vaše reklamy získaly vyšší hodnocení než reklamy z jiné domény.

K čemu nám tyto informace mohou pomoci?

Jednou z možností, jak naložit se statistikou aukcí je prezentace výsledků. V praxi to pak znamená, že díky těmto údajům lze odprezentovat klientovi jak si vedou jeho reklamy v porovnání s konkurencí, a také jakou konkurenci v on-line marketingu máme.

Druhý způsob, jak s daty naložit je při vytváření on-line kampaně a zapracovaní informací do nastavení kampaně. Můžete použít automatizovanou nabídku “Cílolvý podíl vítězných zobrazení”.

Tato strategie umožňuje vybrat, kterou doménu chcete ve výsledcích vyhledávání předběhnout a jak často. Google AdWords pak nastaví nabídky tak, aby bylo dosaženo tohoto cíle.

Funkcionalita této služby spočívá v situaci, kdy AdWords automaticky zvýší nebo sníží nabídky tak, aby vaše reklamy dosáhly lepších hodnocení než reklamy z jiné domény.

Pozor, výsledky stále závisí na skóre kvality!

Právě díky statistice aukcí získáte informace o vašich konkurentech, jejich umístění a jejich podílu vítězného zobrazení. Můžete pak vybrat konkrétní doménu, kterou chcete předstihnout.

Několik tipů závěrem:

1) při prvním použítí této strategie může tvrat až jeden den, než dojde k aktualizaci nabídek. Může trvat až 7 dní, než začne mít nastavená strategie výsledky.

2)pokud používají strategii Cílový podíl vítězných zobrazení dvě domény, budou se automaticky zvyšovat nabídky, až do maximálního limitu nabídky. Vyšší hodnocení reklamy získá účastník s nejvyšší nabídkou a skóre kvality.

Strategií, jak úspěšně nastavit on-line marketingovou kampaň existuje ještě mnohem více. Vše je velmi podrobně probíráno v našem rozsáhlém kurzu zaměřeném na on-line marketing .

Autor: Lukáš Pavelka