- 

Jak šikovně najít opakující se hodnoty díky MS Excel

Jak šikovně najít opakující se hodnoty díky MS Excel?

Představme si, že pracujeme se seznamem desítek plateb s různými variabilními čísly a potřebujeme si rychle ověřit, zda není nějaká z nich zapsána omylem dvakrát. Nebo naopak tvoříme seznam knih domácí knihovny a máme podezření, že jsme jednu z nich zapsali vícekrát. Čas od času se stane, že se nám v podobných situacích hodí zvýraznit si všechny texty (nebo číselné hodnoty), které se v seznamu opakují. Je pravda, že po abecedním seřazení můžeme všechny řádky ručně procházet a opakující se hodnoty najít, v Excelu ale naštěstí existuje šikovnější a rychlejší nástroj – podmíněné formátování.

Podmíněné formátování umožňuje zvolit pravidla, podle kterých budou dané buňky měnit vzhled. Buňka tedy nemusí mít předem zvolenou a neměnnou barvu, ale může ji měnit vždy podle toho, jakou hodnotu obsahuje.

Po kliknutí na ikonu podmíněného formátování (která se nachází na kartě Domů) vidíme, že pravidel, která mohou ovlivňovat vzhled buněk, je celá řada. Pro naši potřebu označíme všechny buňky, ve kterých hledáme opakující se hodnoty, a v nástroji podmíněného formátování zvolíme „Pravidla zvýraznění buněk“, která v sobě zahrnují možnost „Duplicitní hodnoty“. Poslední jednoduché nastavení se týká vzhledu zvýrazněných buněk.

Nyní celý seznam zkontrolujeme. Pokud je nějaká hodnota barevně zvýrazněná, znamená to, že jsme ji napsali v rámci seznamu vícekrát.

Výhodou tohoto postupu je rychlost (i seznamy o desítkách nebo stovkách řádků zkontrolujeme do několika minut), důležité je i to, že nijak nezasahujeme do původních dat (neměníme pořadí řádků, ani nepřepisujeme žádné hodnoty).

Chcete perfektně ovládat Excel? Přijďte na naše školení Excelu pro pokročilé.Pokud s Excelem teprve začínáte, tak doporučujeme nejdříve absolvovat školení Excelu pro začátečníky. Jako bonus dostane každý náš student perfektní videa z celého absolvovaného kurzu.