- 

Google Analytics XXV. – Sociální

O důležitosti sociálních sítí v dnešní době není třeba pochybovat. A to ani z marketingového hlediska. Jak měřit vliv a efektivitu aktivit na nich? Podívejme se v Akvizici do záložky Sociální. Přehled sociálních sítí nám totiž poskytuje komplexní pohled na to, jaký vliv mají sociální sítě na návštěvnost vašeho webu či obchodní činnost. Máte možnost si tak určit, které sítě jsou pro vás nejdůležitější, které tvoří konverze, porovnat objemy a trendy návštěvnosti na vašem webu.

Přehled

Zde najdeme přehled konverzí generovaných sociálními kanály. V grafu Komunitní hodnota (screen 1) se zobrazuje porovnání veškerých konverzí a těch uskutečněných prostřednictvím odkazů na sociálních sítích.

SCREEN 1

Konverze s přispěním ze sociálních sítí jsou konverzemi, ke kterým nedošlo ihned, ale uživatel se vrátil a provedl konverzi později (asistované konverze). Poslední interakce konverzí ze sociálních sítí jsou naopak odkazy, které generují konverze okamžitě (přímé konverze).

Odkazy ze sociálních sítí

Pod grafem vidíte Zdrojové sociální sítě, v našem případě přichází 100% návštěv ze sociální sítě Facebook. Pokud nás zajímá, na které stránky se tito uživatelé z Facebooku dostali, stačí slovo Facebook rozkliknout nebo přejít do podkategorie Odkazy ze sociálních sítí (screen 2). V této sekci můžeme monitorovat metriky interakce se stránkami pro návštěvnost z jednotlivých sociálních sítí a zjistit tak, které z nich zajistily nejkvalitnější návštěvnost a kam tedy eventuálně investovat. Opět si přehled těchto stránek můžeme ještě upřesnit nastavením sekundární dimenze – na screenu 3 například jazyk, kterým uživatelé hovoří.

SCREEN 2 / SCREEN 3

 
Screen3

Ze screenu 4 vyčteme, že sociální sítí, která přivádí uživatele na náš web, je pouze Facebook. Také to, že máme celkem čtyři sdílené adresy URL – tj. adresy URL sociálního obsahu, o kterém se mluvilo v rámci aktivity v sociální síti.

SCREEN 4

Aktivita v centru údajů

Jak o vás lidé na sociálních sítích mluví, jak reagují na obsah vašich stránek, jaké adresy URL naposledy sdíleli, jak je sdíleli a kde? Na to odpovídá přehled Aktivita v centru údajů (screen 5). Údaje můžete filtrovat (pole Filtrovat stránky) podle adresy URL stránky. Kliknutím na KonverzaceUdálosti zobrazíte příspěvky a komentáře týkající se vašeho obsahu a jiné akce v sociálních sítích (například kliknutí na tlačítko +1).

SCREEN 5

Vstupní stránky

V tomto přehledu zjistíte zobrazení stránek, průměrnou dobu trvání návštěvy nebo počet stránek na návštěvu pro jednotlivé adresy URL (screen 6).
Kliknutím na adresu URL v tabulce zobrazíte sociální sítě, kde se daná URL objevila.

SCREEN 6

Zpětná sledování

Jedná se o zpětné sledování webů, ze kterých přišli uživatelé pomocí sociálních pluginů na váš web, zobrazí se výpis stránek (názvy a data publikování stránek jednotlivých adres URL, ze kterých jste dostali podporu, počet návštěv vašeho webu z dané URL). Podporující adresa URL je konkrétní adresa aktivity v sociální síti (URL postu, komentáře k blogu apod.).

Konverze

Přehled Konverze umožňuje vyčíslit peněžní hodnotu konverzí ze sociálních sítí (screen 7). AnalýzaAsistovaných konverzíaKonverze z poslední interakce (v horní části přehledu, screen 1) ukazují jak jednotlivé sítě přispěly k tržbám a konverzím prostřednictvím asistencí a posledních prokliků.

SCREEN 7

Asistované konverzi dochází v případě, že uživatel navštíví váš web, pak jej opustí, ale později se vrátí a během této poslední návštěvy uskuteční konverzi. Je to tedy počet (a jeho finanční vyčíslení) konverzí, u kterých daná sociální síť asistovala.

Konverzí po posledním prokliku nebo interakci se rozumí přímé konverze po posledním prokliku, to znamená, že někdo navštíví náš web a provede konverzi. Tato návštěva se považuje za poslední proklik.

Aby se v tomto přehledu zobrazila data, je třeba definovat cíle a jejich hodnoty. To lze provést na hlavní kartě Správce --> sloupec Zobrazení --> Cíle (screen 8).

SCREEN 8

Pluginy

Jedná se o tlačítka sociálních sítí umístěná na vašich stránkách (např. Google +1 a tlačítko To se mi líbí služby Facebook). Je důležité vědět, na jaké tlačítko bylo kliknuto a pro jaký obsah, abychom se dozvěděli například které z našich článků na webu jsou nejčastěji sdíleny nebo „lajkovány“ a ze kterých sociálních sítí. To pak můžete zohlednit při vytváření obsahu a více se zaměřit na obsah takového typu, který si uživatelé oblíbili. K nastavení sledování interakce s pluginy sociálních sítí je třeba úpravit zdrojový kód vašich stránek, a to vložením scriptu pro měření ukazatelů sociálních sítí systémem Google Analytics. Jak a co tedy konkrétně upravit?

  1. Pro sledování sociálních pluginů je nutné do hlavičky <head></head> vložit tento script:

<script src="http://analytics-api-samples.googlecode.com/svn/trunk/src/tracking/javascript/v5/social/ga_social_tracking.js"></script>

  1. a následně (předpokládáme, že jsme všichni již přešli na Universal Analytics, novou verzi Google Analytics) ještě tento script:

<script> FB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) { ga('send', 'social', 'facebook', 'like', targetUrl); }); </script>

Tímto jsme aktivovali měření veškerých sociálních pluginů Facebooku na našem webu (Google+ není třeba aktivovat, počítá se automaticky).

Nyní je potřeba přidat konkrétní tlačítko Like pod každý článek, což podrobně vysvětluje tento článek.

Tok uživatelů

Jedná se o přehled pohybu uživatelů na našem webu, který funguje na stejných principech jako již dříve zmiňovaný Tok uživatelů v sekci Cílové publikum. Rozdíl je v tom, že zde se jedná pouze o uživatele přicházející ze sociálních sítí a uvádí trasy, kterými se uživatelé ze sociálních sítí na vašem webu ubírali (screen 9). Pokud budete posouvat graf šipkou v kruhovém poli před grafem (screen 10), budete si moci zobrazit i další interakce. Když umístíte ukazatel myši v grafu na některý zdroj (například Facebook) a vyberete možnost Zobrazit pouze tento segment (screen 10), zjistíte návštěvnost z daného zdroje.

SCREEN 9 / SCREEN 10

 
Screen10