- 

Google AdWords editor - vlastní pravidla

Vlastní pravidla v Google AdWords editoru potěší každého, kdo se věnuje PPC kampaním. Můžeme si totiž nadefinovat za jakých podmínek bude editor hlásit chybu a kdy vůbec kampaně neodešle.

Nejprve se podíváme jaké typy chyb editor zná.

Pouze upozornění

Toto upozornění se u jednotlivých entit zobrazuje jako žlutý vykřičník. Pomůže v hledání chyb u jednotlivých kampaní (sestav, klíčových slov), které ovšem nejsou tak vážné. Tato výstraha nám povolí odeslat kampaně.

Chyba: Zabránit v odeslání

Závažný problém, který nám nedovolí odeslat kampaně. Jsou označeny červeným vykřičníkem. Jedná se o zásadní chyby, bez kterých by nemohly být kampaně spuštěny.

Nastavujeme si vlastní pravidla

Editor již nabízí vestavěná pravidla, která nejdou smazat. Můžeme si ale nadefinovat svá vlastní. Všechna pravidla najdeme v levé záložce vlastní pravidla.

Přes tlačítko přidat vlastní pravidlo si můžeme vytvořit vlastní pravidlo, které potřebujeme.

Co vše musíme vyplnit?

Jméno - pouze pojmenování pravidla pro Vás

Zpráva - opět informace pro Vás, která hlásí v čem je problém

Platí pro - vybíráme pro jakou entitu se má pravidlo spouštět

Závažnost - volba zda pravidlo dovolí, či nedovolí odeslat kampaň

Kritéria pro porušení pravidel - definice toho, při jaké příležitosti se má pravidlo spouštět

Aby vše nevypadalo jen teoreticky, v obrázku níže můžete vidět nastavené pravidlo pro klíčová slova, jež mají CPC nižší nebo rovnou 0,1. V případě této chyby nepůjde kampaň odeslat.

Abych vás, čtenáře, trochu namlsal, práci s editorem si ukazujeme a zkoušíme na kurzu online marketingu Manažer pro internetové projekty

Pár tipů pro vlastní pravidla

1. Nízké CPC, viz nastvení výše. Občas se může stát, že se dostane ke klíčovému slovu nízké CPC a vy nechcete aby se v takovém případě kampaň odeslala.

2. Klíčová slova ve volné shodě. Ne vždy se vyplatí používat volnou shodu, takže si můžete vytvořit pravidlo, které ji odhalí. Nastavení máte níže.

3. Odhalení neaktivního publika v obsahové síti. Zjistíte tak, která publika mají méně než 100 uživatelů a tudíž se jim nemůže zobrazovat reklama.

Autor: Lukáš Pavelka