- 

Vyhodnocení PPC kampaní

Nejdříve si pojďme říct, kdy s vyhodnocením kampaní začít. Hlavní předpoklad je získání dat k vyhodnocení kampaní. Účet je správně nastavený a měří všechna dostupná data (Měření konverzí, automatické značkování, propojení účtů s  Google Analytics).

V tomto odvětví platí, čím více dat, tím lépe. Díky získaným datům můžete vyhodnocovat efektivitu reklamy a nestane se tak, že vynaložíte finanční prostředky za nefungující reklamu. Za jak dlouho tedy začít s vyhodnocováním kampaní?

Musíme si uvědomit, že zhruba první měsíc bývá většinou nejhorší z pohledu výkonosti kampaní. Byla by velká chyba po prvních pár dnech ukončit PPC kampaně s domněnkou, že jsou nefunkční, což někteří inzerenti mohou udělat. První období kampaní si můžeme pojmenovat i jako tzv. testovací období. Snažíme se inzerovat většinu našeho sortimentu (zboží, služeb), nebo ty, o kterých si myslíme, že by mohli být úspěšné. Na toto využíváme jak vyhledávací síť na základě klíčových slov, tak i obsahovou síť s různými možnostmi cílení, o kterých jsme si povídali v jednom z minulých článků.

Pro vyhodnocení, jak se kampaním daří či nedaří, používáme tzv. Klíčové ukazatele výkonnosti, tedy Key Performance indicators (KPI). Hodnoty KPI jsou uváděny jako konkrétní číslo nebo procentuální poměr.

Příklad:

Sklik


Adwords

 

Ukazatele zaznamenáváme a sledujeme jejich vývoj. Jelikož každý web má nastavené jiné cíle a očekávání, budou se měnit i ukazatele výkonnosti Pojďme si ukázat pár nejdůležitějších:

Prokliky

  • Počet kliknutí na odkaz, který uživatele dovede na cílovou stránku webu.

CTR (Click through rate)

  • Míra prokliku
  • Poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a celkovým počtem zobrazení reklamy.

Konverzní poměr

  • Poměr těch, kdo dokončí požadovanou akci (např. objednají zboží, odeslání formuláře, stažení dokumentu), ke všem návštěvníkům.

CPC (Cost per click)

  • Cena za proklik reklamy.
  • Maximální CPC, je nejvyšší částka, kterou jsme ochotni zaplatit za prokliknutí.

PNO

  • Poměr mezi hodnotou nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.
  • Tato hodnota je v Skliku nastavena dopředu, u Adwords, ji musíme ručně přidat.

1. Na hlavní stránce vybereme možnost Sloupce > Upravit sloupce > Vlastní sloupce > +Sloupec

2. Nadefinujeme si vlastní ukazatel výkonnosti PNO (k možnosti máme název sloupce, popis sloupce a formuli, ve které nastavíme proměnné k výpočtu)

 

 

3. Takto nastavený sloupec uložíme, přidáme do pravého menu sloupců a klikneme na použít. Program začne okamžitě tento sloupec výkonnosti měřit a zobrazovat data.

 

Díky těmto ukazatelům výkonnosti postupně můžeme upravovat celé kampaně, ale i jednotlivé sestavy, inzeráty či klíčová slova tak, abychom zvýšili jejich kvalitu a efektivitu. Ke každému ukazateli je dobré stanovit si limit, pod který by se jeho hodnota neměla dostat, a pokud ano, být připravený s řešením i na tuto variantu.

U kampaní, které nepracují, jak bychom si představovali, můžeme vylepšovat reklamní texty, upravovat nebo dopisovat klíčová slova, přidávat vylučující slova, upravovat ceny za proklik, měnit způsoby cílení atd.