- 

Ovlivňují strukturovaná data Google ranking?

Téma strukturovaných dat jsme v našem blogu již zmiňovali vícekrát. Je známo, že jejich používáním docílíte zvýraznění obsahu svých webových stránek a umožníte tím robotům lépe a snáze porozumět, k čemu se jednotlivá slova vztahují (např. hodnocení produktů, adresy, časové údaje apod.)

Přestože Google dříve popíral možnost, že by v budoucnu plánoval začlenit strukturovaná data do svého algoritmu mezi faktory ovlivňující ranking, nyní naznačuje, že by k tomu v budoucnu dojít mohlo. Oznamuje to John Mueller ze společnosti Google v tomto videu z pátku 11.9. 2015.


Ve 21.minutě přímo říká, že „časem by se strukturovaná data mohla začlenit do rankingu“.

Odůvodňuje to dále tím, že pokud uživatel bude hledat například automobil, Google snadno pozná, že má ve svém indexu stránku se strukturovanými daty týkajícími se automobilů a tu mu tím pádem může nabídnout, jelikož mu bude velmi pravděpodobně užitečná. Nemusí tedy „hádat“, zda tato stránka je o autech či ne.

Dodal také, že v dlouhodobém horizontu určitě dává smysl zohlednit strukturovaná data, pokud to pro dané weby bude dávat smysl. Jejich vliv na ranking však nejspíše nebude až tak zásadní, to znamená, že ke zlepšení ranku nebude docházet skokem automaticky po jejich implementaci. Na web je a bude pohlíženo vždy z hlediska technického a obsahového. Jen proto, že jsou stránky technicky dobře zpracované, nemusí být jejich obsah pro uživatele stejně relevantní jako obsah technicky ne tak dobře zpracovaných stránek.

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net