- 

Odpočtový inzerát ve vyhledávací síti Google

Zdůrazněte uživatelům začátek, nebo konec akce pomocí textové inzerce. Nemusíte samozřejmě textový inzerát denně přepisovat, ale můžete využít funkci personalizátoru reklamy. Jedná se o parametry, které vkládají do reklamy dynamický text - v našem případě odpočet. Díky odpočtu uživatelé opravdu vidí čas do konce (začátku) akce online.

Každý den se automaticky v reklamě odpočítává doba do začátku (konce) akce. Odpočet je možný nastavit jak v řádu dní, tak dokonce i v řádu hodin.

Časově omezené reklamy mohou působit na rozhodovací proces uživatelů. Nikdo si přece nechce nechat ujít akci, nota bene když ví za jakou dobu končí :).

Odpočtové inzeráty fungují ve vyhledávací i obsahové síti Google. Lze je vytvořit pomocí nástroje online marketingu - Google AdWords. Sklik.cz, potažmo Seznam.cz tento druh inzerátů nepodporuje.

Vytváříme odpočtový inzerát

Odpočet můžete nastavit do jakéhokoliv textového inzerátu do vyhledávací i obsahové sítě. Aby mohla být inzerce aktivní i po ukončení odpočtu, je důležité mít v sestavě i druhý inzerát bez odpočtu.

Ať už vytváříme odpočtový inzerát jako první do sestavy, nebo ho přidáváme k již existujícímu inzerátu v sestavě, jeho zápis je vždy stejný.

Dynamický odpočet lze vložit do nadpisu, či do vybraného popisného řádku. Funguje v popisném řádku 1 i 2. Pro přidání stačí vložit složenou závorku { (nebo také pravý alt + b) a z rozobalovací nabídky vyberte možnost odpočet.

Nyní vložíte datum a čas, kdy odpočet skončí. Pokud nezadáte konkrétní čas, bude výchozí hodnota půlnoc.

Vedle položky “Odpočet začne” zadejte kolik dní před startem (ukončení) akce se má reklama zobrazovat. Standardní nastavení je 5 dní. Tolik dní, kolik zde zadáte bude reklama odpočítávat čas. Jakou dobu zadáte je na Vás.

Pokud odpočítáváte do události, která se stane na určitém konkrétním místě, jako je nějaká hra, přednáška, koncert, nebo konference, je dobré použít časové pásmo vašeho účtu.

Pokud odpočítáváte do události, která není geograficky lokalizovaná (například výprodej na internetu), můžete použít časové pásmo uživatele, kterému se zobrazila reklama.

Vyberte jazyk, kterým chcete odpočet zobrazovat. V tomto jazyce se bude zobrazovat časový údaj začátku (konce) akce. Např. v češtině 3 dny, v angličtině 3 days atd…

Dejte nastavit.

Nyní vypište reklamu, tak jak jste zvyklí.

Počítejte s drobnými maličkostmi. Lze psát text před i za závorky s odpočtem. Zde je důležité myslet na to, aby byl text od závory vždy oddělen mezerou.

Dbejte na povolený počet znaků.

V náhledu reklamy se vždy zobrazuje 3 dny, i když nastavíte zcela jiný časový úsek. Jde jen o náhled. Při reálném zobrazení se časový údaj skloňuje - 3 dny, 21 dnů, 1 den atd.

Do reklamy kdykoliv zasáhnout a termín upravit.

Takto jednoduše připravíte odpočtový inzerát.

Z dlouhodobého využívání odpočtových inzerátů lze uznat, že generují vyšší míru prokliku, než-li inzeráty neodpočtové. Je samozřejmě podstatné mít na úrovni kampaně nastavené rovnoměrné střídání inzerátů, aby mělo CTR vypovídající hodnotu.

Autor: Lukáš Pavelka