- 

Možnosti cílení v obsahové síti Skliku

Jak už nadpis napovídá, v následujícím článku se budeme bavit o možnostech cílení v obsahové síti Skliku. Jde o jednu z problematik, se kterou pracuje každý online marketingový specialista.

Ze všeho nejdřív si musíme vysvětlit, co se skrývá pod pojmem obsahová síť, známá také i jako reklamní síť. Jde o skupinu partnerských webů Seznam.cz, které na svých stránkách

zobrazují reklamy vytvořené v Skliku. Tuto skupinu webů naleznete v nápovědě Seznam.cz, která ale neobsahuje všechny partnerské weby.

V jednom z přechozích článků na našem webu naleznete tento seznam mnohem obsáhlejší, ne však úplně kompletní, jelikož se neustále rozrůstá o nově připojené weby do obsahové

sítě. V Obsahové síti můžeme využít jak textovou, tak i grafickou (bannery) reklamu.

Dříve než si projdeme možnosti cílení je potřeba si říct důležité pravidlo. Po vytvoření kampaně v Skliku, musíme v nastavení kampaně označit cílení pouze na obsahovou síť.

Kdybychom toto neudělali, cílili bychom na vyhledávací i obsahovou síť zároveň. Takto nastavená kampaň má hned několik výhod

(oddělený rozpočet, větší přehlednost, použití jiných inzerátů).

Nyní si už pojďme představit možnosti cílení, které upravujeme na úrovni sestav:

- Klíčová slova

Reklama se bude zobrazovat na takových partnerských webech, kde se tato slova nebo slovní spojení vyskytují. Slova používáme v tzv. relevancích (přímá, blízká, nepřímá) a vždy ve volné shodě. 

Mohu i naopak vypsat slova, na které nechci, aby se reklama zobrazovala, pokud jsou součástí webu. K tomuto slouží záložka vyloučená slova.

- Umístění

Přímo určuji, na kterých webech v obsahové síti nebo jeho částech by se měla reklama zobrazovat.

Příklad:

- Cílení na celý web (novinky.cz

- Cílení na celý web kromě 3. řádu (www.novinky.cz)

- Cílení pouze na 3. řád (sport.novinky.cz)

- Cílení na určitou část webu nebo přímo na článek (http://www.novinky.cz/kariera/345194-

internetovy-marketing- pomaha-pri- psani-zivotopisu.html)

Mohu i naopak určit weby, na kterých nechci, aby se reklama zobrazovala. Toho docílíme v sekci

vyloučená umístění.

- Témata

Cílíme svoji reklamu na weby, na základě témat, na které jsou zaměřeny. Při volbě přidat téma se otevře nabídka, ve které označíme vybraná odvětví a uložíme.

Opět můžeme označit témata, na která nechceme cílit.

- Zájmy

Robot seznamu shromažďuje informace o uživatelích, které weby navštěvují. Podle tohoto můžeme cílit na tyto uživatele podle jejich zájmů, o které se zajímají.

- Pohlaví

Stránky, které uživatelé navštěvují, jsou rozděleny podle robota na spíše mužské nebo spíše ženské weby. Na základě toho, můžeme cílit naši reklamu na určité pohlaví. Pokud tedy máme produkt

nebo službu, a předpokládáme, že by mohl(a) více zaujmout jedno z pohlaví, cílíme svoji reklamu právě na ně.

- Zájmy o koupi

Cílíme na uživatele, kteří se zajímají již o určitý produkt nebo službu. Při jejich zájmu o určitý typ zboží cílíme na zájem o koupi. Závěrem si pojďme říct hlavní výhody a nevýhody obsahové sítě Seznam.cz.

Výhody:

- Možností cílení

- Relativně nízká cena za klik

- Měřitelnost investic (kolik návštěvníku přivedla daná reklama na web)

- Flexibilita (zvyšování a snižování cen)

- Budování povědomí o značce (branding)

- Možnost oslovení uživatelů, kteří mě neznají

- Zobrazení reklam na silně navštěvovaných webech

Nevýhody:

- Špatně nastavená kampaň může způsobit velké výdaj s nulovým efektem.

- Reklama se může zobrazovat na webech s negativním obsahem.

- Reklama nesmí být příliš agresivní, uživatelé by ji mohli blokovat.

- Na zisk jednoho kliknutí potřebujeme velký počet zobrazení.