- 

Google Webmaster Tools XXI. - Analýza vyhledávání

Je tomu již delší dobu, kdy jsme se zabývali sekcí Google Webmaster Tools s názvem Návštěvnost z vyhledávání a její první kategorií Vyhledávací dotazy. Tu byste nyní už hledali marně. Google ji přejmenoval na Analýzu vyhledávání a k dispozici je zatím beta verze.

V čem se přehled změnil? Především jsou data mnohem přesnější a vypočítávají se jinak. Přibyla nová lišta s možnostmi zobrazování a dokonce porovnávání dat už nejen podle data, ale také Typu vyhledávání (Web, Obrázek, Video) , Zařízení, Země, Stránky, Dotazů. Pokud si navolíte jako Typ zařízení položku Mobilní a zobrazíte si Dotazy, zjistíte například, jaké dotazy zadávají uživatelé v chytrých telefonech a lépe na ně zacílit (screen 1). Můžete třeba také zjistit, které stránky mají nízkou míru prokliku a pokusit se následně zanalyzovat příčinu, nebo porovnat počet zobrazení a kliknutí ze 2 různých zemí (porovnávat lze vždy 2 přesné hodnoty v jedné kategorii – Data, Země atd.) a mnohé další.
SCREEN 1

Nelekněte se, když se pod grafem neobjeví tabulka. Systém ji nezobrazí v případě, že by nám nepřinesla žádnou další informaci než kterou vyčteme z grafu (screen 2).
SCREEN 2

A co je třeba vzít v potaz.. Stále ještě je nám ponechán k dispozici starý přehled Vyhledávací dotazy. Podívejte se na srovnání s novým přehledem Analýza vyhledávání za identické časové období (screeny 3, 4).
SCREEN 3                                                                                   SCREEN 4

       
screen 4

Počet zobrazení a prokliků se docela liší. A to hned z několika důvodů:

1. Množství dat – starý a nový přehled mají rozdílné limity pro objem ukládaných dat.

2. Změnil se pohled na měření prokliků. Kliknutí, která v rámci výsledků vyhledávání přesměrovávají jinam, se nezapočítávají. Skórují pouze ta, která vedou na váš web. Nebere se tedy v úvahu ani kliknutí na obrázek ve výsledcích vyhledávání na webu, které uživatele obvykle „hodí“ do Vyhledávání obrázků. A naopak, pokud uživatel klikne na rozbalený obrázek nebo odkaz k navštívení stránky ve výsledcích Vyhledávání obrázků, který ho nasměruje na váš web, klinkutí se zaznamená.

3. Pokud se v rámci vyhledávání objeví na jedné stránce pro váš web dva výsledky, bude to započítáno jako jedno Zobrazení. Vyberete-li si však v přehledu seskupení podle Stránky, budou zobrazení dvě (pro každou z nich zvlášť).
Stejně tak kliknutíbude zaznamenáno pouze jednou v případě, že uživatel klikne na jeden z těch dvou výsledků a poté se vrátí a klikne na druhý z nich. Důvodem je to, že cílem je stále stejný web.

4. Souhrnné zobrazení dat podle webu bude mít vždy lepší výsledky (zobrazení a míru prokliku) než jednotlivé dílčí stránky, počítají se totiž rozdílně. Budou-li tedy výsledky vyhledávání (na jeden dotaz) obsahovat například 3 stránky (výsledky) z jednoho webu, na které klikají uživatelé stejně často, bude míra prokliku za web 100%, zatímco dle stránky 33%. Budou-li ty 3 stránky na stránce s výsledky vyhledávání na pozicích 1, 2 a 3, bude průměrná pozice pro každou z nich 2, zatímco Průměrná pozice za web bude ta nejvyšší z nich, tedy 1.

 

Image courtesy of Stuart Miles  at FreeDigitalPhotos.net