- 

Google Webmaster Tools II. – Vyhledávací dotazy

Sekce Vyhledávací dotazy poskytuje data o stránkách vašeho webu, které se nejčastěji objevovaly ve výsledcích vyhledávání. Týká se pouze organického vyhledávání, jakožto i celý nástroj Webmaster Tools. Jaké informace nám nabízí? Podívejte se na screen 1. Pole Dotazy nám hlásí, že za poslední měsíc k nám uživatelé přišli přes celkem 204 různých vyhledávacích dotazů z Googlu. Zobrazili přitom 9 903 stránek a provedli 1 210 prokliků z jednotlivých vyhledávacích dotazů. Malý červený či zelený procentuální údaj u těchto čísel ukazuje pokles nebo nárůst denního průměru za předchozí období.

Hodnoty zobrazení (modrá křivka) a prokliků (červená křivka) jsou zpracovány také v grafické podobě. Obecně platí, že pokud jedna křivka stoupá, měla by stoupat i druhá a naopak. S nárůstem zobrazení by měl stoupat i počet prokliků, křivky by měly přibližně korespondovat. Čím blíže se křivky nacházejí u sebe, tím lépe – tím vyšší CTR, tedy míra prokliku. Tou se rozumí procentuální podíl zobrazení, která vedla ke kliknutí a přechodu na vaše stránky (počet prokliků děleno počtem zobrazení krát 100). V naprosto ideálním případě (to je ale nereálné) by se hodnoty obou křivek měly rovnat, což by znamenalo 100% CTR. V praxi považujeme za uspokojivý výsledek už například 30% CTR.

Pokud je CTR nízké, to znamená křivky v grafu daleko od sebe, důvodem může být špatná optimalizace webu pro vyhledávače (tedy v případě Webmaster Tools pro vyhledávač Google). Konkrétními nedostatky může být nedostatečný výskyt klíčových slov v titulku stránky (Title), v popisku (Description) či v samotném textu webových stránek. Ukázky správné optimalizace i s příklady naleznete v tomto článku v části Organické vyhledávání.

Změny hodnoty CTR si můžete zobrazit i pro jednotlivé vyhledávací dotazy, stačí těsně nad tabulkovým přehledem pod grafem přejít na volbu Se změnou (screen 1).

SCREEN 1

V tabulkovém přehledu se setkáte také s hodnotou Průměrná pozice, tedy průměrnou nejvyšší pozicí vašich webových stránek na stránce s výsledky vyhledávání pro daný dotaz za vámi zvolené období. Při výpočtu průměrné pozice se vychází z umístění nejlépe hodnocené adresy URL z vašeho webu pro určitý dotaz. Pokud například Petr zadá dotaz, při kterém se váš web zobrazí ve výsledcích na prvním a druhém místě a Eva zadá dotaz, při kterém se váš web zobrazí na druhém a osmém místě, vaše průměrná nejvyšší pozice bude mít hodnotu 1,5.

Můžete si také zobrazit dotazy, pomocí kterých uživatelé přišli na vaše stránky z mobilních zařízení. Stačí, když v seznamu Vyhledávací dotazy (v části Filtry) vyberete možnost Mobilní (screen 2).

SCREEN 2

Webmaster Tools poskytuje data za poslední 3 měsíce (90 dnů), údaje o změnách však lze zobrazit jen pro 30denní nebo kratší časové úseky.

(Google Webmaster Tools, sekce Návštěvnost z vyhledávání --> Vyhledávací dotazy)