- 

Google Webmaster Tools V. - Mezinárodní cílení

Pokud provozujete vícejazyčnou webovou prezentaci, nebo web(y), které jsou určené uživatelům konkrétní země (konkrétnímu jazyku), vyhledávač nemusí správně identifikovat tu pravou jazykovou mutaci. Aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazovala verze vašich stránek relevantní pro daný jazyk a zemi, je potřeba vyhledávači sdělit, která varianta přísluší jakému jazyku. Toto se provádí pomocí takzvaných hreflang tagů.

Hreflang tagy vložte do hlavičky <head></head> vašeho webu. Vložit musíte pro každou jazykovou verzi stránek vlastní tag. Na každé stránce pak musí být značka hreflang, která odkazuje na všechny ostatní jazykové verze stránky a také zpět na příslušnou stránku. Pokud chcete cílit ještě podrobněji, můžete v atributu hreflang použít kombinaci jazyka a země.

Jak tedy zápis hreflang tagu vypadá v praxi? Do hlavičky webu vložíte tento link:

<link rel="alternate" hreflang="x" href="alternativní_adresa_URL">

přičemž místo „x“ vložíte do uvozovek konkrétní zkratku pro daný jazyk/zemi (například en_US, cs_CZ apod.) a alternativní adresou URL se rozumí link (URL) na konkrétní jazykovou verzi stránek tak jak to můžete vidět na screenu 1. Seznam jazykových zkratek naleznete zde a seznam zkratek oblastí zde.

SCREEN 1

Chcete-li zajistit, aby se obsah zobrazil správnému publiku, máte ještě další možnosti jak toto zajistit. Můžete buďto odeslat Googlu jazykové a místní alternativy stránek pomocí souboru Sitemap použitím atributů rel="alternate" hreflang="x" a nebo pomocí záhlaví protokolu HTTP v případě, že publikujete soubory jiného typu než HTML (např. PDF).

(Google Webmaster Tools: Mezinárodní cílení)