- 

Google Webmaster Tools III. - Odkazy na vaše stránky

(Sekce Návštěvnost z vyhledávání)

Jednoduchým a rychlým způsobem jak získat vzorek odkazů na vaše (nebo jakékoli jiné) stránky je zadání příkazu (operátoru) link: do vyhledávače Google v této podobě: link:www.vasestranky.cz. Pokud takovýto příkaz zadáte do vyhledávače (POZOR, mezi operátorem link: a URL vaší stránky nesmí být mezera), dostanete výpis stránek, které odkazují na vaši domovskou stránku.

Pokud se však chcete dostat k většímu vzorku odkazů, použijte k tomu nástroj Google Webmaster Tools. Jděte vlevo do sekce Návštěvnost z vyhledávání --> Odkazy na vaše stránky. Najdete tady seznam odkazů, které Googlebot objevil při procházení a indexování, nejčastější zdroje odkazů, stránky vašeho webu, na které směřuje nejvíce odkazů (Nejčastěji odkazovaný obsah) (screen 1), a také nejčastější text odkazu (Popisný text) (screen 2).

SCREEN 1                                                                                 SCREEN 2

     
screen2

Kliknutím na jednotlivé položky seznamů (screen 1) zobrazíte podrobnější informace – dostanete se až ke konkrétní stránce, na který je odkaz umístěn (screeny 3a, b). Pokud se uživatelé na vaši stránku dostanou kliknutím na odkaz s přesměrováním, příslušný meziodkaz bude také uveden.

SCREEN 3a                                                                                SCREEN 3b

      
screen3b

Jak je možné, že se u jedné domény objevuje několik odkazů? Vysvětlení je jednoduché, jelikož uživatelé se na naše stránky mohou dostat z více stránek (URL) daného odkazujícího webu. Propojení různých webů navzájem pomocí externích odkazů se nazývá linkbuilding.  Má samozřejmě svá pravidla, přičemž obecně platí, že čím více kvalitních domén na web odkazuje, tím lépe. Účelem však není „nasbírat“ rychle co nejvyšší počet odkazujících domén, ale mnohem důležitějším faktorem je to, aby tento počet permanentně (průběžně) rostl.

U některých odkazů může být nastaven tzv. příkaz nofollow, což je příkaz určený vyhledávači, který mu oznamuje, aby nesledoval daný odkaz a nepředával mu hodnocení PageRank. Tyto odkazy tedy sice nepřenášejí PageRank, ale započítávají se do celkového počtu odkazů na stránce. Je dobré si uvědomit, že počet odkazujících domén zpravidla není totožný s reálným počtem odkazujících domén. Pokud si chcete zjistit přesný počet odkazujících domén, můžete pro tento účel použít nástroj majesticseo.com. Na screenu 4 vidíme, že zatímco nástroj Webmaster Tools našel jen 66 domén, majesticseo.com našel 90 domén při 43 IP adresách (majitel jedné IP adresy tvoří průměrně dva odkazy na náš web). Čím je tedy způsoben tento rozdíl mezi statistikou Webmaster Tools a Majestic SEO? Může to být způsobeno příkazem noindex u některých odkazů. Tento příkaz říká robotu Googlebot, aby daný odkaz neindexoval a úplně jeho existenci ignoroval.

SCREEN 4a                                                                              SCREEN 4b

    
screen4