- 

Google Analytics XXXV. - Pořadí rubrik hlavního menu

V sekci Tok návštěvníků v Google Analytics, kterou jsme si představili již v dřívějším článku, se nám nabízí graficky zpracovaný přehled pohybu uživatelů na našem webu. Vyčteme z něj, zda se uživatelé pohybují tak, jak si přejeme, tedy zda největší návštěvnost mají právě ty sekce, které jsou pro nás důležité, zda po jejich návštěvě uživatel pokračuje logickým způsobem dále, či web opouští apod.

Podívejme se na malý experiment, který je důkazem toho, že třeba jen správné rozvržení rubrik na stránce může být dosti zásadní a navést uživatele přesně tam, kam chceme. Co udělá s návštěvností třeba jen prohození pozic dvou rubrik hlavního menu? Na našem webu www.primaautopujcovna.cz je nastaveno pořadí hlavních rubrik takto: Hlavní strana – Vozový park – Rezervovat dodávku – Ceník půjčovného – Půjčovní podmínky – Kontakt.

Přehodili jsme pořadí rubrik Vozový park a Ceník na dobu jednoho týdne. A jak to dopadlo? Na screenech 1a a 1b je znázorněn stav týden před změnou – rubriky jsou tedy v původním pořadí, Vozový park je více vlevo na 2.pozici, Ceník půjčovného je na 4.pozici. Z domovské stránky šlo nejvíce uživatelů na Ceník půjčovného (172) a poněkud méně na Vozový park (120).

SCREEN 1a                                                                           SCREEN 1b

       
tydenni24listop-1prosinec

Na screenech 2a a 2b vidíme stav týden po přehození 2. a 4. rubriky. Obecně lze říci, že čím více vlevo nahoře se obsah na stránce nachází, tím více návštěvnosti přináší. Na Ceník půjčovného pozměně přišlo 243 uživatelů a na Vozový park 66. Ceník se posunul více doleva, stal se tedy „viditelnějším“ a to také způsobilo poměrně radikální pokles návštěvnosti rubriky Vozový park, která se posunula doprava. Na tomto příkladu vidíme, jak je důležité sledovat oblíbenost (návštěvnost) rubrik hlavního menu a uživatelům více podsouvat ty, které vyhodnotíme jako stěžejní.

SCREEN 2a                                                                     SCREEN 2b

   
2-9prosinec