- 

Google Analytics XXXIV. – Atribuce

Které body na konverzních trasách jsou pro váš obchod nejdůležitější? V sekci Konverze --> Atribuce --> Nástroj porovnávání modelů se nalézá nástroj, který vám umožňuje důležitost jednotlivých kanálů porovnat, přesněji vyjádřeno porovnat důležitost jejich kombinací ve formě atribučních modelů. Atribuční modely představují konverzní trasy složené z různých kanálů (bodů), přičemž každý model připisuje těmto bodům jiný přínos na prodeje či konverze.

Google Analytics rozlišuje 7 hlavních atribučních modelů, nabízí ale také možnost vytvořit si model na míru vlastním potřebám (screeny 1 a,b).

SCREEN 1a                                                                              SCREEN 1b

    
screen1b

První interakce – zde je veškerá důležitost (100%) přiřazena pouze prvnímu kanálu, úplně na začátku konverzní cesty

Poslední interakce – ten naopak veškerou důležitost přiřazuje poslední interakci, která předcházela konverzi

Poslední nepřímý proklik – vylučuje přímou návštěvnost a důležitost připisuje poslední interakci před interakcí, která vedla ke konverzi

Poslední proklik v AdWords – přiřadí 100% důležitosti poslednímu prokliku v AdWords (v kanálu placeného vyhledávání)

Lineární – všechny body (kanály) na konverzní trase obdrží stejnou důležitost

Úpadek v čase – tento model rozděluje důležitost mezi kanály tak, že nejvíce cení ty, které se nacházejí (časově) nejblíže prodeji nebo konverzi.

Vybrané modely si pak můžete právě v sekci Nástroj porovnávání modelů porovnat vedle sebe. Lze porovnat až 3 modely najednou. U každého modelu se vám zobrazí počet konverzí a jejich celková hodnota (screen 2). Pokud rozkliknete jednotlivé kanály, získáte podrobný výpis zdrojů/médií.

SCREEN 2