- 

Google Analytics XXVIII. - Chování: Vyhledávání na webu

Vyhledávání na webu využijete v případě, že používáte interní vyhledávání na stránkách – například bílé pole s lupou v pravém horním rohu na screenu 1.  V této sekci Google Analytics zjistíte, co uživatelé hledají, když přijdou na vaše stránky a na základě těchto údajů můžete provést některá opatření za účelem zvýšení míry konverze.

SCREEN 1

V podsekci Využití zjistíte přesný počet i procentuální podíl návštěvníků, kteří využívají hledání na vašich stránkách. V případě jiného webu na screenu 2 je to pouze necelých 10%. Důvodem může být například umístění vyhledávacího okna relativně daleko od části s produkty. Využijte také sekci Vyhledávací dotazy, abyste zjistili, co uživatelé na vašich stránkách nejvíce vyhledávají (a co se tedy nejvíce prodává) a jak to vlastními slovy nazývají (screen 3). Tyto vyhledávací dotazy se pak mohou shodovat s dotazy, které uživatelé zadávají při klasickém vyhledávání na internetu. Pokud je pak zahrnete do svých placených kampaní jako klíčová slova, můžete tím lépe zacílit, respektive zacílit na nejvnímavější publikum.

SCREEN 2                                                                                SCREEN 3

    
screen3

Sekce Stránky (screen 4) obsahuje seznam stránek vašeho webu, na kterých uživatelé prováděli vyhledávání. Úvodní stránka je taková, na které uživatel zadal vyhledávací dotaz. Pokud některou z těchto stránek rozkliknete, uvidíte vyhledávací dotazy, které na ní uživatelé zadávali (screen 5). Nad tabulkovým přehledem si můžete zvolit primární dimenzi Cílová stránka, což je stránka zobrazená po kliknutí na stránku s výsledky.

SCREEN 4                                                                                  SCREEN 5

      
screen5

Na závěr si pojďme vysvětlit ještě ostatní metriky tabulkového přehledu (screen 4):

  • Unikátní vyhledávání celkem – celkový počet provedených vyhledávání na webu. Nezahrnují se sem další vyhledávání pomocí stejného klíčového slova během téže návštěvy
  • Zobrazení stránek/výsledků vyhledávání – poměr počtu zobrazení stránek s výsledky vyhledávání a (lomeno) celkového počtu unikátních vyhledávání
  • % odchodů z vyhledávání - počet odchodů z vyhledávání vydělený počtem návštěv s vyhledáváním. (Odchody z vyhledávání = počet vyhledávání provedených uživatelem bezprostředně před opuštěním webu)
  • % zpřesnění vyhledávání - procento vyhledávání, jejichž výsledkem bylo zpřesnění vyhledávání. Konkrétně počet zpřesnění vyhledávání děleno počtem zobrazení stránek s výsledky vyhledávání. (Zpřesnění vyhledávání = počet vyhledávání provedených uživatelem bezprostředně po předchozím vyhledávání)
  • Doba po vyhledávání - průměrná doba, kterou uživatelé strávili na webu poté, co provedli vyhledávání
  • Průměrná hloubka vyhledávání - průměrný počet stránek, které uživatelé zobrazili poté, co provedli vyhledávání