- 

Google Analytics XXVII. - Chování: Obsah webu, Rychlost webu

Tato sekce Google Analytics se zaměřuje na obsah vašeho webu, a to zejména ve vztahu k jeho uživatelům – napoví vám, jak s obsahem „naložit“ tak, aby splňoval právě jejich očekávání a udržel si tak pro ně svoji atraktivitu.

Chování - postup

V této podsekci se nám ukáže graficky znázorněný tok, kam přicházejí naši uživatelé na náš web (tedy které stránky našeho webu jsou jejich vstupními stránkami) a kam dále v rámci našeho webu pokračují. Na screenu 1 můžete vidět, že nejvíce (2.14K, tedy 2 140 uživatelů) přichází jako první na homepage. Pro usnadnění a zpřehlednění celého toku zápis každé stránky začíná lomítkem – není to jakékoli lomítko, ale to, které následuje za doménou 1.řádu (.cz). Pokud byste tedy chtěli úplnou URL, stačí si před toto lomítko domyslet www.primaautopujcovna.cz.

SCREEN 1

Co lze tedy z tohoto toku vysledovat? Všimněte si npříklad zajímavého jevu na screenu 2 – uživatelé přicházející na homepage (/), pak pokračující na ceník půjčovného a vracející se opět na homepage. Pokud najedete kurzorem na homepage ve 2.interakci, zjistíte navíc, že zde dochází k obrovské míře opuštění stránky (screen 3). Co z toho usuzujeme a jaký má uživatel důvod vracet se opět na homepage, z níž přišel? Je to jednoduché – poté, co uživatel vstoupil na HP naší autopůjčovny, zajímala ho především cena za půjčení dodávky, která je obvykle rozhodujícím parametrem pro výběr poskytovatele dané služby. Šel tedy rovnou do sekce ceník půjčovného. To uspokojilo jeho zvědavost a proto se rozhodl stránky opustit. Spousta uživatelů v tomto momentu klikne na šipku zpět , aby se proklikala například zpět na stránku výsledků vyhledávání a mohli zkoumat další konkurenci. To znamená, že se šipkou vrátili opět na HP a z ní naše stránky již definitivně opustili návratem do výsledků vyhledávání.

SCREEN 2                                                                               SCREEN 3

   
screen3

Obsah webu

Zde získáte statistiky o nejčastěji zobrazovaných článcích či rubrikách vašeho webu. Pomocí vyhledávacího okna s lupou nad tabulkou přehledu můžete vyhledávat statistiky konkrétních článků a rubrik, které vás zrovna zajímají. Stačí do tohoto okna vložit poslední (koncovou) část url konkrétního článku či rubriky, včetně předchozího lomítka. Tedy pokud mě zajímá na webu naší autopůjčovny statistika pro sekci Vozový park (http://www.primaautopujcovna.cz /vozovy-park/), vložím pouze modře vyznačenou část (screen 4). Stejným způsobem se nám také zobrazuje výpis jednotlivých URL v tabulce – na screenu 5 si všimněte samostatného lomítka v prvním řádku, které značí homepage.

SCREEN 4                                                                                 SCREEN 5

     
screen5

SCREEN 6

Překliknete-li nad tabulkou přehledu v primární dimenzi z možnosti Stránka na možnost Název stránky, jednotlivé výsledky se nebudou zobrazovat ve formě částí URL konkrétních stránek (screen 5), ale pod výrazy, kterými jsou tvořeny SEO titulky (Title) jednotlivých stránek (screen 6).  Z toho můžeme snadno určit, které vyhledávací dotazy uživatelé nejčastěji zadávají ve vyhledávačích a přinášejí na náš web největší návštěvnost. Kliknutím na malé čtverečky se šipkou v řádku hned za URL (screen 7a) si zobrazíte jak tato konkrétní stránka na webu vypadá (screen 7b).
SCREEN 7a                                                                     SCREEN 7b

      
screen7b

Sekce Struktura obsahu je spíše historickou funkcí, která řešila seskupování obsahu podle "adresářů" v URL - různých sekcí/rubrik webu. Následuje sekce Vstupní stránky -pokud nahoře nad grafem přejdete na záložku Vstupní trasy,uvidíte jak se uživatelé na stránkách pohybovali. Na screenu 8 je příklad, kdy uživatel začal na homepage, poté zobrazil rubriku Ceník půjčovného (to jsme si vybrali z nabídky v levém sloupci) a v pravém sloupci se nám ukázal přehled stránek, ze kterých následně náš web opustil. Výstupní stránky jsou těmi, které návštěvníci navštívili jako poslední před opuštěním webu. Na screenu 9 vidíme velmi vysoké číslo u homepage, je to opět dáno používáním tlačítka zpět pro odchod z webu jak jsem zmiňovala výše (u screenu 3).

SCREEN 8                                                                               SCREEN 9

   
screen9

Rychlost webu

V této sekci se dozvíte například jak dlouho se načítají vaše stránky v jednotlivých prohlížečích a různé další časové ukazatele. Můžete si zobrazit i časové ukazatele pro jednotlivé oblasti (a napříkladzjistit, že cílové publikum vašeho webu se nachází v geografické oblasti, kde je rychlost internetového připojení obecně nižší, než je pro vaše stránky optimální) či konkrétní stránky vašeho webu (screen 10). Na základě těchto poznatků pak můžete provést dobře cílené kroky ke zlepšení výkonu webu.

Jak zjistit rychlost vašeho webu? Rychlost načítání stránky je závislá na dvou faktorech – době vyžadované sítí a serverem a době vyžadované prohlížečem, který potřebuje analyzovat a spustit JavaScript. Na internetu existuje řada různých nástrojů, které dokáží změřit jak rychlý web je – zkuste například http://tools.pingdom.com/fpt/, jednoduše zadejte URL hlavní stránky do velkého pole (screen 11).
SCREEN 10                                                                                SCREEN 11

      
screen11

Co udělat pro to, aby se vaše stránky nenačítaly příliš pomalu? Důvodů pomalého načítání a možností řešení je mnoho, zde je několik tipů:

-       problém na straně prohlížeče: stránky lépe optimalizovat pro dané prohlížeče, zaměřit se hlavně na vstupní stránky, které mají největší počet zobrazení

-       problém u klíčové geografické oblasti nebo poskytovatele internetových služeb: nabídnout alternativní stránky, jež jsou vhodnější pro nižší rychlost připojení

-       problém s přesměrováním: zvážit, zda jsou přesměrování nutná

-       dlouhá doba vyhledávání domény: zvážit jiného poskytovatele DNS

-       dlouhá doba odezvy severu: zkrátit dobu zpracování ve vnitřním prostředí nebo server umístit blíže k uživatelům

V sekci Návrhy na zvýšení rychlosti webu vám systém sám nabízí další návrhy (a jejich implementaci), které by vám mohly pomoci ke zrychlení načítání vašich stránek. Stačí rozkliknout příslušnou řádku ve sloupci Návrhy PageSpeed (screen 12).
SCREEN 12

Podívejme se nyní do podsekce Časování stránek – na screenu 14 jsme si v obou sloupcích tabulky nastavili volbu Průměrné doby načítání stránky. Nad výpisem jednotlivých stránek vidíme průměrnou hodnotu webu (velkými čísly), ke které se poté jednotlivé dílčí hodnoty vztahují. Pokud se někde objeví vysoké červené hodnoty, je dobré tyto konkrétní stránky prověřit. V našem případě jsme narazili na zhruba dvojnásobně pomalé načítání stránky s ceníkem služeb oproti průměru webu (screen 14) a jelikož je druhou nejzobrazovanější stránkou webu, rozhodně je nutno provést kontrolu, jelikož její zpomalení má samozřejmě vliv i na ostatní faktory – např. na hodnotu stránky (screen 13).

SCREEN 13                                                                             SCREEN 14

   
screen14

Sekce Časování uživatelů je užitečná spíše pro programátory webových stránek. Umožňuje jim měřit například latenci (dobu, kterou zaberou) příkazů AJAX a načítání webových zdrojů (textů, obrázků atd). Pokud chceme toto časování aktivovat, je nutné provést úpravu zdrojového kódu.