- 

Google Analytics XXIX. - Události, AdSense

Pod pojmem Událost si představte například spuštění videa, stažení souboru, či kliknutí na reklamu na vašich stránkách. Jsou to takové interakce uživatele s webem, které je možné měřit nezávisle na načítání stránky. Lze je použít pro měření jak webů tak aplikací. Nastavení jejich měření je trochu náročnější, ale pokusme se jím úspěšně „prokousat“.

Jak tedy na implementaci? V první řadě je nutné, abyste na svém webu měli připojený script jQuery v hlavičce stránky <head></head>. Toho docílíte vložením tohoto scriptu do hlavičky vašeho webu:

<script src= "http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js" ></script>

Nyní je potřeba přiřadit identifikátor id k prvku, který chcete měřit (tlačítko, soubor ke stažení apod). Pojmenovat si ho můžete libovolně, my jsme zvolili název "testanalytics".

Například:

<a href=”www.vasedomena.cz/rezervace” id= ”testanalytics” >Rezervovat</a>

Takto například vypadá vložený na stránce (screen 1):
SCREEN 1

Nyní, když máme přiřazený identifikátor testanalyticsv prvku (odkazu) na stránce, nastavíme skript, který nám bude odesílat události do Google Analytics přesně tak, jak potřebujeme. Script pro Vaší představivost může vypadat takto:

<script>
$('#testanalytics').on('click', function() {
 ga('send', 'event', 'button', 'click', 'Spodni tlacitko rezervovat - na HP');
});       
</script>

Ve scriptu budeme měnit pouze 4 základní funkce:

  • Kategorie (Category), první z nich, slouží jako primární členění událostí, pro jejich základní rozřazení v přehledech (např. „video“, „tlačítko“ či „soubor ke stažení“).
  • Akce (Action) je v podstatě typem interakce, upřesňuje Kategorii, například kategorii video lze upřesnit akcí jako „pozastavení“, „přehrání 50% délky videa“ (tato akce se spustí v momentu, kdy indikátor průběhu přehrávání dosáhne 50% délky videa) apod. Pojmenovat ji můžete jakkoli dle svých potřeb. Obě tyto hodnoty jsou povinné. Pro další (již nepovinné) upřesnění můžete přidat ještě
  • Štítek (Label) a opět s ním jakkoli upřesnit popis akce (například upřesnění typu tlačítka – „navigační tlačítko“), či ještě
  • Hodnotu (Value) v podobě číselné proměnné (nesmí mít zápornou hodnotu) - tu v našem scriptu neuvádíme.

Příklad pojmenování v našem scriptu:

  • Kategorie: button
  • Akce: click
  • Štítek: Spodní tlačítko rezervovat – na HP
  • Hodnota: není přiřazena

Nyní je potřeba vyplněný script vložit na stránku do zdrojového kódu někam pod prvek (odkaz), který měříme, ideálně před konec body - </body>.

A co se stane po kliknutí na naše připravené tlačítko Rezervovat? Náš script se postará o to, aby danou událost okamžitě odeslal s nastavenými parametry do Google Analytics. Říkáte si, proč se tím zabývat?

Jednoduše tak například zjistíte, jestli je tlačítko umístěné viditelně a využívá se. Můžete takto také porovnávat výkon 2 tlačítek vedoucí na stejnou URL na webu umístěných na jiných místech stránky a pak se rozhodnout, které je pro vás důležitější a které na stránce ponechat.

AdSense

Služba Google AdSense se týká provozovatelů reklamy na vlastním webu. V této sekci mate možnost propojit Google Analytics s Google AdSense, zobrazovacím nástrojem Google pro hostování reklam třetích stran, které budou relevantní pro vaše publikum. Zmiňuji ji pouze okrajově, jelikož na našich stránkách reklamu třetích stran neprovozujeme a s tímto reklamním nástrojem nepracujeme.

Přehledu AdSense zjistíte souhrn klíčových metrik AdSense a celkové denní tržby z tohoto progamu pro vaše webové stránky. Stránky AdSense vás zase informují o tom, které stránky webu generují největší tržby z programu AdSense. Objemy tržeb, které generují domény odkazující na váš web, zjistíte v podsekci Odkazující stránky AdSense. V sekci Opuštění služby AdSense uvidíte, ze kterých stránek uživatelé váš web (po kliknutí na reklamu) opustili včetně porovnání  celkovým počtem odchodů.