- 

Google Analytics XVI. – Tok návštěvníků

Podívejme se na poslední podrubriku Cílového publika, Tok uživatelů. Je krásným znázorněním toho jak se uživatelé na našich stránkách pohybují a orientují. Při troše selského rozumu z ní můžeme odvodit různé nedostatky našeho webu, ať už obsahové nebo z hlediska struktury.

Můžeme zde mapovat odkud kam uživatelé nejvíce chodí a zároveň podle četnosti návštěv jednotlivých stránek třeba přehodnotit rozložení hlavních rubrik nebo systém jejich propojení. Stačí si stanovit, co je cílem vaší stránky a vaším záměrem, kam vlastně chcete návštěvníky „dovést“. Pak jen dle toku návštěv zhodnotit zda se vám to daří, nebo naopak mnoho návštěvníků stránky opouští dříve než se dostanou na kýženou stránku.

Tento přehled vám také prozradí, jakými cestami se návštěvníci k vašemu cíli dostávali a může vás tím navést například na alternativní vstupní body k cíli. Můžete také zjistit místa, ze kterých se návštěvníci vracejí zpět – to může znamenat, že nenašli to, co hledali.

SCREEN 1                                                                                                SCREEN 2

               
Screen2

Jak je vidět na Screenu 1, opět si lze pomocí tlačítka +Přidat segment oddělit a analyzovat toky návštěv jen pro určité části návštěvnosti – např. Návštěvy s konverzemi (Screen 2). Zjistíte-li, co funguje, můžete vylepšit interakce uživatelů a zefektivnit provoz na vašich stránkách. Uvidíte, jaký obsah je nejvíce atraktivní a jaký naopak ignorován. V případě e-shopů zase můžete vysledovat například jaké stránky (konkrétních produktů) nejčastěji posílají uživatele na stránku nákupního košíku a zamyslet se nad tím, čím to může být způsobeno, které produkty a proč jsou nebo nejsou pro ně atraktivní.