- 

Google Analytics XLVI. - Vstupní stránky

Jistě mi dáte za pravdu s tvrzením, že vstupní stránka hraje velmi důležitou roli v rámci webové analytiky. Je první, kterou uživatel navštíví, je na ni odkázán po kliknutí na odkaz, a tudíž dosti rozhoduje o tom, zda se po jejím zhlédnutí rozhodně jít dále, nebo web opustí.

Při vzniku nového webu již obvykle přemýšlíme nad tím, které stránky budou vstupní a zaměřujeme jejich obsah na určité klíčové slovo, produkt či téma. Jen tak totiž můžeme na stránku přivábit požadovanou cílovou skupinu uživatelů, kteří hledali právě to, čeho se její obsah týká.

Jako příklad takové stránky můžeme uvést např. homepage naší Prima Autopůjčovny, kterou jsme si vytyčili jako nejdůležitější vstupní stránku a tudíž ji optimalizovali na nejčastěji hledané výrazy typu „půjčovna / pronájem dodávek praha / levně“.
SCREEN 1

V Google Webmaster Tools --> sekce Analýza vyhledávání si pak můžete ještě ověřit, že k nám přes tyto vyhledávací dotazy skutečně chodí kýžená největší návštěvnost.
SCREEN 2

Pro lepší přehlednost a snadnější přístup k přehledu si můžeme také vytvořit vlastní přehled v Google Analytics pro vstupní stránky a jejich návštěvnost z organického vyhledávání. Jednotlivá pole by pak byla vyplněna stejně jako na screenu 3.
SCREEN 3

Křivka v grafu by všeobecně při správné optimalizaci měla vykazovat pozvolný nárůst v čase, nicméně právě v případě naší autopůjčovny berme v úvahu jistou sezónnost a není tedy potřeba se ihned znepokojovat, pokud zaznamenáme mírný pokles, následující časové období to může být úplně jinak. V tabulkovém přehledu pod grafem vidíme, že skutečně největší příliv uživatelů zaznamenává home page jakožto vstupní stránka a zároveň disponuje pro nás velmi přijatelnou mírou okamžitého opuštění. Kvalitu této organické návštěvnosti pro jednotlivé vstupní stránky můžete vyhodnotit také díky dalším metrikám, nastavíte-li si například Průměrnou dobu na stránce, Průměrnou dobu trvání návštěvy, % nových návštěv, případně TržbyHodnotu na 1 návštěvu apod.
SCREEN 4

 

 

Image courtesy of Gualberto107  at FreeDigitalPhotos.net