- 

Google Analytics XLV. - Panely, jejich sdílení a limity

O panelech v našem blogu již něco málo zaznělo, alespoň co se týká jejich tvorby. Je nám již také znáno, že panely slouží jako jakýsi praktický a rychlý přehled námi navolených metrik, které nás nejvíce zajímají.

Chcete-li se k nim dostat, vyberte si příslušný výběr dat, jděte na kartu Přehledy a poté záložku Panely.
SCREEN 1

S vytvořeným panelem můžete i nadále pracovat a upravovat ho (sdílet ho, přizpůsobit, případně smazat, přidávat či mazat widgety apod). Každý panel, který vytvoříte, je automaticky soukromý, takže ho vidíte pouze vy. To však můžete změnit pomocí tlačítka Sdílet(screen 2). Kliknete-li na Sdílet -->  Sdílet objekt, umožníte i ostatním uživatelům výběru dat sdílet kopii tohoto panelu. V levém postranním sloupci se vám zároveň objeví záložka Sdílený, ve které tento panel bude uložen (screen 3).
SCREEN 2                                                                                 SCREEN 3

     
3_sdílený

Pokud chcete panel sdílet exportem do souboru PDF či e-mailem, stačí vybrat příslušné nabídky:
SCREEN 4                                                                                 SCREEN 5

     
5_exportovatPDF

Pokud však již dále nechcete panel sdílet, musíte ho odstranit.

S panely máte ještě další možnosti. Použijete-li funkci Sdílet odkaz na šablonu (screen 2), získáte URL adresu, kterou posléze můžete například zaslat dalším uživatelům (kdokoli s účtem GA) a tím s nimi sdílet pouze šablonu, tedy nastavení panelu (on si ho musí importovat). Můžete panel také Sdílet v galerii řešení(screen 2), kdy opět sdílíte pouze jeho konfiguraci, vaše data zůstávají soukromá.

Při práci s panely také bohužel narazíte na různá omezení. Zde je několik hlavních:

  1. 1. Pokud tvoříte widgety přímo v samotném panelu, nelze jej propojit s daným přehledem (reportem). Nebudete se tedy moci prokliknout do daného přehledu z nadpisu widgetu. Otevřít propojený přehled proklikem z nadpisu widgetu lze jen u widgetů přidaných na panel pomocí tlačítka Přidat na panel přímo z konkrétního přehledu (screen 6).
    SCREEN 6
    6_přidat na panel
  2. 2. Propojíte-li přehled a panel, můžete do panelu vložit pouze zobrazení dat toho přehledu. Ne žádné jiné zobrazení tabulky. Nemůžete bohužel používat filtry metrik ani sekundární dimenze. Přehled sice přidáte, ale nebude obsahovat filtr ani sekundární dimenzi.
  3. 3. Pokud propojený přehled obsahuje více než dvě metriky, zobrazí se na panelu jen první dva sloupce z přehledů. Další metriky se nezobrazí.
  4. 4. Co se týká číselných limitů, panel může mít až 12 widgetů, každý účet GA může mít až 50 sdílených panelů na výběr dat a každý výběr dat GA může mít až 20 soukromých panelů na uživatele.

 

Image courtesy of nuttakit  at FreeDigitalPhotos.net