- 

Google Analytics XLII. - Bounce Rate přeceňovaná či ne?

Jak anglický význam slova Bounce (odraz, odskok) napovídá, Bounce Rate neboli Míra okamžitého opuštění udává procentuální hodnotu návštěv jedné jediné stránky, to znamená návštěv, kdy uživatel vstoupil na jakoukoli stránku vašeho webu (vstupní stránku) a z ní bez jakékoli interakce web také opustil. Zobrazil si tedy pouze tuto jedinou stránku. V Google Analytics ji najdete například v sekci Cílové publikum --> Přehled (screen 1).
SCREEN 1

Vysokou hodnotu Bounce Rate způsobuje více faktorů. Může nastat situace, kdy uživatel najde hned na vstupní stránce veškeré informace, které hledal, a proto nemá důvod pokračovat dále. Nebo naopak, ihned na první stránce se nechá odradit špatným designem, nepřehledností a nemá prostě chuť jít dál. Je možné, že si uživatel přidá vaši stránku do záložek a bude si tam třeba opakovaně chodit pro konkrétní informaci – stránku rozklikne ze záložky a po chvíli ji opustí. To vše a mnohé další může zvýšit míru okamžitého opuštění.

Důležitost Bounce Rate (BR) není jistě zanedbatelná, avšak, nepřeceňují ji někteří příliš? Kde je její ideální hodnota pro váš web? Je „lepší“ web A s BR 30% a průměrnou dobou na stránce 2 minuty nebo web B s BR 50% a průměrnou dobou na stránce 2min 20s? Podle BR se funkčnost webu nepozná. Pozná se nejspíše podle toho, kolik svému majiteli přivede návštěvníků, potažmo peněz ;)

A navíc je tu jedno úskalí, které si mnozí neuvědomují – dobu trvání návštěvy zaznamenává Google Analytics jako rozdíl mezi časovými údaji dvou stránek. Pokud vstoupí uživatel na stránku A v 18:00 h a v 18:15 odejde na stránku B, doba na stránce A bude 15 minut. Co ale, když vstoupí na stránku A v 18:00 h a poté web opustí (neprovede tedy žádnou interakci) ? Žádná stránka B se tedy konat nebude a Analytics to nemá jak spočítat. Doba návštěvy bude prostě nula, bez ohledu na to, zda si uživatel četl obsah na stránce jednu, pět nebo 20 minut. Kolik času tedy reálně tráví uživatelé na vašem webu, to nikdy přesně nevíte..

 

Image courtesy of sheelamohan  at FreeDigitalPhotos.net