- 

Google Analytics XIX. – Chování

Podívejme se dnes na kategorii Chování, která, jak z názvu plyne, monitoruje chování uživatelů našeho webu – zjednodušeně řečeno četnost a intenzitu jejich „výskytu“ na webu. Co nás tedy čeká v jednotlivých podkategoriích?

Noví vs. vracející se

Jedná se o poměr nových návštěvníků a těch, kteří se na váš web vracejí. K dispozici jsou jak konkrétní počet návštěv tak i procenta návštěv.

Zkuste si například do přehledu Lokalita přidat segmenty pro nové a vracející se návštěvníky, budete pak moci porovnat výsledky za různé lokality a zjistíte tak, odkud přichází nejvíce nových návštěvníků a které oblasti přivádějí nejvíce návštěvníků, kteří se vracejí (Screen 1A, 1B). Na stránky naší autopůjčovny přichází nejvíce návštěvníků z Prahy, Jižní Moravy a Středních Čech, což je dobré znamení, jelikož půjčujeme dodávky v Praze a blízkém okolí.

SCREEN 1A                                                                                    SCREEN 1B

       
Screen1B

Frekvence a aktuálnost

Tato sekce informuje o tom, jak často (kolikrát) se návštěvníci vracejí na web během určitého časového období. Měří také, kolik dní uběhne, než se na web vrátí (obvyklé rozestupy návštěv bývají jednou za týden, nebo za měsíc). Statistiky se počítají pro unikátní návštěvníky. Pro každý web / firmu nabízející nějaké služby či produkty je samozřejmě pozitivním výsledkem stále rostoucí podíl vracejících se uživatelů (ani ne tak procentuálně jako početně). Svědčí o tom, že tito uživatelé se o jejich služby dlouhodobě zajímají nebo je i pravidelně využívají.

Zapojení

Zapojení říká, kolik času návštěvníci na webových stránkách strávili (v sekundách) a kolik stránek si při tom zobrazili.

Když použijete přehled Zapojení a vytvoříte segment pro vracející se návštěvníky, zjistíte, kolik času tráví vracející se návštěvníci na vašem webu a do jaké míry vaše stránky procházejí. Ze screenu 2 můžeme vyčíst, že náš web je z tohoto hlediska dosti stabilní, hodnoty za poslední dva měsíce se nijak výrazně neliší. Cennější pro nás budou vždy skupiny s delší dobou strávenou na stránkách, což svědčí o tom, že je nejspíše zaujaly a dost možná proběhly i nějaké konverze.

SCREEN 2