- 

Google Analytics XIV. – Cílové publikum v praxi

Záložka Cílové publikum je velmi rozmanitá a zajímavá. Obsahuje dvě hlavní rubriky – PřehledTok uživatelů – nabízejících široké spektrum informací o našich uživatelích. Můžeme si je rozfiltrovat například dle věkových, geografických, genderových a zájmových skupin, technologií a zařízení, která používají a mnohem snadněji pak zjistit, kdo spadá do naší cílové skupiny nebo co vylepšit, abychom co nejlépe vyhověli jejím požadavkům.

Přehled

Vlevo nad grafem si můžeme nastavit filtr pro námi požadované údaje. Pokud nás tedy zajímá například kolik procent uživatelů ze všech uživatelů (máme přednastaven segment Všechny návštěvy jak můžete vidět na Screenu 1 nad grafem) si zobrazilo pouze jednu stránku našeho webu a ihned web opustili versus kolik procent z nich přišlo na náš web úplně poprvé, pak v rozbalovací liště vybereme možnost Míra okamžitého opuštění, klikneme vedle na Vybrat metrikua vybereme % nových návštěv (Screen 1).
SCREEN 1

Chcete-li porovnat více než 2 hodnoty, stačí kliknout v pravé horní části stránky na pole +Přidat segment (Screen 1),  vybrat z nabídky požadovanou metriku (např. Návštěvy bez okamžitého opuštění) a potvrdit tlačítkem Použít. (Screen 2) Systém nám okamžitě nabídne totéž srovnání i pro námi zvolený další segment, tj. procento uživatelů, kteří stránky neopustili okamžitě vs. procento těch z nich, kteří přišli na stránky úplně poprvé. Najedeme-li kurzorem na jakýkoli den v grafu, získáme přehled pro tento dílčí den (Screen 3).
SCREEN 2                                                                                                             SCREEN 3

                   
Screen3

Níže pod grafem (Screen 4) jsou znázorněny souhrnné ukazatele v číslech – za celé zvolené období spolu s koláčovými grafy pro každý vybraný segment s poměrem nových versus vracejících se uživatelů.  Ještě níže pak najdete demografické údaje, z nichž se můžete proklikat k návštěvnosti z jednotlivých zemí, měst, jazykových skupin, prohlížečů, operačních systémů (Windows, Android, iOS apod.) , poskytovatelů služeb (Vodafone, UPC apod.) a dokonce i rozlišení obrazovky zařízení, na kterých si uživatelé prohlíželi vaše stránky.

SCREEN 4