- 

Google Analytics XI. – V reálném čase – 3.část

Poslední ukazatele v rámci funkce V reálném čase, Události a Konverze, jsou relativně novou záležitostí. K čemu jsou dobré?

Události
Událostmi se rozumí například stažení položek, kliknutí na mobilní reklamy, používání Flash prvků, vložených prvků ve formátu AJAX nebo přehrávačů videa.

Události zkrátka představují interakce uživatele s obsahem, které lze měřit nezávisle na načítání webové stránky nebo obrazovky.

Google Analytics umožňuje sledovat vznik událostí a konverzí v reálném čase teprve od loňského května. Do té doby bylo možné v reálném čase sledovat jen zdroje návštěvnosti a zobrazené stránky na webu. Interakce návštěvníka s webem v podobě událostí nebo cílů byly v systému dostupné až s určitým časovým zpožděním.

V přehledu V reálném čase je vždy uvedeno prvních 20 kategorií událostí za posledních 30 minut dle kritérií konkrétního počtu i procentuálního podílu návštěvníků, kteří na danou událost reagovali. Rozkliknutím události (řádku) získáte podrobnější údaje o akci.

Stejně jako cíle, je třeba události nejdříve nastavit, jinak přehled událostí samozřejmě nebude obsahovat žádná data.

Konverze

Konverze představují splněné cíle v reálném čase. V tabulce pod grafy je vždy uvedeno max. prvních 20 cílů, které splnili aktivní návštěvníci během návštěvy, počet i procentuální podíl návštěvníků těchto cílů.

Kliknutím na kategorii (řádku) získáte detailnější informace. Přehledy V reálném čase podporují pouze cíle založené na události nebo na destinaci.

Nad tabulkou pak vidíte možnost zvolit buďto přehled aktivních uživatelů (návštěvníků), kteří provedli konverzi, nebo možnost zobrazit Dosažené cíle, tedy celkový počet konverzí pro každý z cílů za posledních 30 minut (Screen 1).
SCREEN 1

Tip: Dimenze a metriky v reálném čase jsou k dispozici také ve widgetech hlavních panelů. Nezapomeňte si požadované metriky vybrat a přidat pomocí widgetů na hlavní panel ;)