- 

Google Analytics VI. - Informační události

Co se skrývá v nabídce Informační události? Tato služba Google Analytics mi připadá velmi užitečná, považuji ji za jakýsi stručný a chytrý alarm, který upozorňuje na výraznější statistické odchylky (např. vzroste-li náhle míra okamžitého opuštění odkazované stránky, klesnou konverze/tržby atp.).

Google Analytics monitoruje provoz na webových stránkách a pokud k výraznější odchylce dojde, vygeneruje služba automaticky upozornění, neboli právě informační události. Proto je užitečné tento přehled upozornění pravidelně kontrolovat, eliminuje se tím možnost, že něco důležitého a zajímavého přejdeme bez povšimnutí (Screen 1).

SCREEN 1

Přehledy upozornění (informační události) jsou členěny podle dne, týdne a měsíce. První nabídka s názvem Přehled zahrnuje automatická i vlastní upozornění za dané časové období. Jak už z názvu vyplývá, automatická upozornění se generují pro všechny údaje v účtu automaticky, tedy kdykoli dojde k nějaké významné změně v provozu na webu.

Vlastní upozornění se generují v závislosti na konkrétním limitu, který si nastavíte (například pokles či nárůst návštěvnosti z konkrétního zdroje o 20% apod). Vlastní upozornění si navíc můžete nechat zasílat na e-mail, abyste byli informováni z první ruky. V příštím článku si ukážeme jak vlastní upozornění nastavit.