- 

Google Analytics II. – přehledy a metriky

Sdílet

V našem prvním článku jsme si názorně ukázali, jakým způsobem zprovoznit měření Google Analytics pro svůj web. Nyní je tedy správná chvíle seznámit se s jednotlivými metrikami a dimenzemi, které systém Google Analytics zahrnuje. Některé z nich mohou být jasné a pochopitelné takzvaně na první pohled, jiné se mohou zdát složitější a hůře srozumitelné. My se seznámíme postupně se všemi.

Služba Google Analytics obsahuje několik desítek ukazatelů týkajících se oblasti chování návštěvníků webových stránek, což svědčí o skutečně obrovském množství informací. Cílem však není za každou cenu zjišťovat každou z nich, ba naopak, vybrat si ty, které jsou důležité a relevantní z hlediska našich konkrétních obchodních cílů.

Než se však začneme systematicky zabývat každým ukazatelem tak jak jsou řazeny v navigačním menu v levé části stránky (rubrika Přehledy – hlavní menu v horní části stránky, viz Snímek 1), vysvětleme si nejdříve několik základních ukazatelů, které jsou všeobecně nejvíce požadovány a používány. Doplňuji je o jejich anglické ekvivalenty, na které v praxi jistě často narazíte.

Snímek 1

Snímek 1

Návštěvy (Visits)
Tento ukazatel vyčísluje celkový počet návštěv během daného časového intervalu. Pojmem Návštěva se rozumí doba, po kterou se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám, aplikaci atd. Přišel-li jeden uživatel na stránku během daného časového období třikrát (bez ohledu na to, jak dlouho se na ní zdržel), jedná se celkem o 3 započtené návštěvy.

Poznámka: Požadovaný časový interval si nastavíte po rozbalení lišty v pravém horním rohu (Snímek 2). Můžete si nastavit jedno konkrétní sledované období a/nebo porovnat rovnou období dvě. V druhém případě stačí zaškrtnout políčko Porovnat s hodnotou a definovat ještě druhé časové období, které chcete srovnávat (Snímek 3).

Snímek 2

Snímek 2

Snímek 3

Snímek 3

Výsledky jsou k dispozici hned ve dvou formách – grafickém i číselném přehledu. V pravém rohu nad grafem lze zvolit rozfázování zobrazených výsledků po jednotlivých hodinách až po celé měsíce (Snímek 4).

Snímek 4

Snímek 4

Uživatelé (Unique Visitors)
Zde uvidíte počet veškerých uživatelů, tj. nových i vracejících se, kteří v daném časovém období webové stránky navštívili. Počet jejich návštěv zde nehraje žádnou roli. Ať uživatel v daném období stránku navštívil jednou, nebo se na ni posléze ještě vrátil, jedná se stále o jednoho započteného uživatele.

Zobrazení stránek (Page Views)
Jedná se o celkový počet zobrazených stránek, přičemž se započítávají i opakovaná zobrazení jedné stránky.

Počet stránek na 1 návštěvu (Pages per Visit)
Tato metrika ukazuje průměrný počet zobrazených stránek připadajících na jednu návštěvu. Opět se započítávají i opakovaná zobrazení.

Průměrná doba trvání návštěvy (Time on Site)
Google Analytics toto ve své nápovědě definuje jako „průměrnou délku relace“. Jednoduše se zde dozvíme, kolik času průměrně strávil návštěvník na jedné stránce.

Míra okamžitého opuštění (Bounce Rate)
Jak název sám napovídá, mírou okamžitého opuštění rozumíme podíl návštěv, při kterých uživatel opustil web „okamžitě“, tedy již na vstupní stránce. Navštívil tedy pouze jedinou stránku, ze které odešel, aniž by uskutečnil jakoukoli interakci. Měří se v procentech a hraje důležitou roli ve vztahu k vyhledávačům. Čím vyšší je procento okamžitého opuštění stránek, tím hůře je web následně hodnocen vyhledávačem, který ho považuje za nedostatečně kvalitní. Naším cílem je tedy návštěvníka webu upoutat a motivovat k další interakci zajímavým a kvalitním obsahem.

Procento nových návštěv (New Visits)
Odhad kolik procent uživatelů navštívilo web poprvé.

V koláčovém grafu v pravé části stránky (Snímek 2) také můžete sledovat poměr nových návštěvníků, kteří přišli na stránku poprvé (New visitors) a vracejících se návštěvníků (Returning visitors).