- 

Google Analytics - Cookies

Google Analytics sleduje uživatele webových stránek pomocí tzv. souborů cookies. Jedná se o krátké kusy textu obsahující vždy nějaký klíč a hodnotu (např. v případě analytiky to může být nějaké iduzivatele s číselnou hodnotou), které jsou ukládané v počítači prohlížečem. Nabízejí způsob shromažďování informací bez možnosti identifikace osob formou náhodného identifikátoru (čísla). Google Analytics konkrétně používá soubory cookies první strany.

Kromě souborů cookies první strany(first party cookie) existují ještě soubory cookies třetí strany(third party cookies). Rozdíl mezi nimi spočívá v umístění skriptu, jehož pomocí je cookie ukládána. V případě první strany běží skript na doméně, kterou vidíte v adresním řádku prohlížeče a tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. Prohlížeče je nesdílejí mezi jednotlivými doménami. Zatímco v případě třetí strany je skript natahován z jiné domény. Takové cookies procházejí hůře přes bezpečnostní pravidla některých prohlížečů (používá je např. NetMonitor).

I přes to však do jisté míry dochází ke ztrátě anonymity a tudíž má každý uživatel možnost si cookie vypnout, případně je v prohlížeči smazat. Logicky to však znamená nepříjemnosti z marketingového hlediska, jelikož promazávání cookies znemožní zachytitelnost uživatele některými systémy pro hodnocení návštěvnosti a tím zkreslují statistiky. Universal Analytics umožňují nově shromažďovat data bez souborů cookie.

 

Image courtesy of aopsan  at FreeDigitalPhotos.net