- 

5 super tipů pro začátečníky v MS Excel

1. Dynamické doplňování

Dynamické doplňování je funkcionalita excelu dostupná od verze Excel 2013. Pokud excel v sousedních sloupcích zjistí nějaký vzor, dokáže do aktuálního sloupce doplnit příslušná data. Tuto možnost použijeme například pro spojení jména a příjmení do jedné buňky. Stačí napsat první hodnotu (viz buňka C2 na obrázku) a na kartě data použít ikonku dynamické doplňování (nebo klávesovou zkratku ctrl+E).

2. Pohled na dva různé listy ve stejný okamžik 

Potřebujeme-li porovnávat data ze dvou různých listů, je šikovné oba dva listy vidět zároveň na obrazovce. K tomuto účelu slouží karta „zobrazení“, kde klikneme na ikonku „nové okno“. Otevře se nové okno pro ten samý dokument (pozor, na první pohled si toho nemusíme všimnout). Výhoda dvou různých oken pro ten samý dokument je nezávislé listování v každém z nich. Můžeme tedy na jedné obrazovce nastavit pohled na dvě různá místa dokumentu.

Líbí se vám naše tipy? Tak pak určitě mrkněte na naše školení excelu pro začátečníky

3. Najít buňky se vzorci 

V excelu na první pohled nevidíme, zda dané číslo v buňce je pouze napsanou hodnotou nebo zda se jedná o výsledek vzorce. V rozsáhlých tabulkách může být složité a časově náročné všechny takové vzorce ručně hledat. Jsou situace, kdy však tento krok potřebujeme provést (někdo nám pošle složitý soubor, naším cílem bude označit si všechny vzorce například červenou barvou, abychom si při další práci na tyto buňky mohli jednoduše dávat pozor a žádný vzorec omylem nepřepsali). Využijeme k tomu kartu „domů“, ikonku „najít a vybrat“, ve které klikneme na možnost „vzorce“. Označí se všechny buňky, ve kterých se nachází vzorec.

4. Zobrazit konce stránek před tiskem

Ve standartním zobrazení excelu nevidíme na první pohled rozdělení tisknutých dat do jednotlivých stránek. Abychom si mohli ještě před tiskem vše jednoduše nastavit, je vhodné změnit zobrazení do režimu „zobrazit konce stránek“. Jedna z možností, jak tento režim nastavit, je pomocí malé ikonky na stavovém řádku vlevo vedle lupy.

5. zobrazení více souborů přehledně na obrazovku

Pokud máme otevřeno více souborů, které potřebujeme přehledně uspořádat na obrazovku, využijeme kartu „zobrazení“ a ikonku „uspořádat vše“. V dalším kroku označíme, zda mají být okna například vedle sebe nebo pod sebou a potvrdíme tlačítkem OK.