- 

Školení PHP

Naučit se PHP nikdy nebylo tak lehké. Na žádost mnoha z vás otevíráme náš kurz PHP.

Přihlášky můžete posílat na e-mail info@primakurzy.cz Posléze vás kontaktujeme s individuálním termínem tohoto školení. 

PHP je světová zkratka pro Hypertext Preprocessor,v češtiněHypertextový preprocesor, dříve označováno jakoPersonal Home Page. Jde skryptovací programovací jazyk určený pro vytváření a programování dynamických internetových stránek a různých aplikací, ať už webových, konzolovích či desktopových. Pro webové aplikace se používá formát např.: HTML, XHTML či WML.

Osnova kurzu programování PHP:

1. Úvod do problematiky PHP

 • Historie, princip jazyka PHP, použití

2. Základní principy jazyka PHP

 • Účel jazyka PHP
 • Zakomponování PHP skriptů do WWW
 • Operátory jazyka PHP a jejich priority
 • Příkazy vs. Výrazy
 • Přehled operátorů a jejich priorita

3. Proměnné

 • Deklarace proměnných  
 • Datové typy
 • Práce s proměnnými
 • Práce s polem

4. Řídicí struktury

 • Větvení programu pomocí příkazů If a Switch
 • Použití operátoru
 • Cykly
 • Příkazy Continue a Break

5. Funkce

 • Použití vestavěných funkcí, ukázky vestavěných funkcí
 • Vytváření a volání uživatelských funkcí
 • Předávání parametrů a výsledků hodnotou a odkazem
 • Rozsah platnosti proměnných ve funkcích

6. Základy práce s databází MySQL a spolupráce s PHP

 • Vytvoření a zrušení uživatele v MySQL
 • Připojení databáze MySQL
 • Vkládání údajů z formuláře do databáze