Prima KurzyLektor Kód

Inovovace našich učebních postupů dala vzniknout novému systému Lektor Kód. Cílem našich lektorů je maximalizovat produktivitu studentů, usnadnit pochopení látky a nabídnout komfort při výuce. Díky naším talentovaným programátorům se nám povedlo dosáhnout všech bodů a vyvinuli jsme vlastní program, který byl navržen přesně podle potřeb studentů.

Jak to celé funguje?

  • Kód, který lektor píše na svém stroji, je možné si nechat zobrazit na všech počítačích
  • Veškeré změny v kódu, které školitel provede, se ihned promítnou na všech obrazovkách v reálném čase
  • Student si kód může volně prohlížet bez omezení a nezávisle na tom, co je zrovna zobrazené na plátně. Nemusí čekat na kolegy ve skupině a stanoví si vlastní tempo a pracovní postup
  • V určitých případech je k dispozici i kopírování, studenti již nemusí opisovat dlouhé odkazy
  • Aktuální poloha kurzoru lektora je jasně viditělná, řádky jsou očíslované a jednotlivé bloky barevně odlišené. Zorientovat se je nyní hračka!
Nově také MultiView prohlížení kódu napříč různými soubory

Podporované kurzy

Tyto kurzy nyní využívají výhod nového systému.