- 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Co je POVEZ II?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců tzv. POVEZ II  se zabývá adaptováním pracovníků ve firmách na stále rostoucím trhu. Pro zlepšení konkurenceschopnosti a zlepšení pozice firem na trhu je nutné stále zvyšovat znalosti zaměstnanců firem. Projekt POVEZ II se proto snaží řešit problém nesouladu mezi dovednostmi zaměstnanců a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými zaměstnavateli a dále problém časté neochoty ze strany zaměstnavatelů investovat do vzdělávání svých zaměstnanců.

Dle informace Úřadu práce České republiky vyplývá, že zaměstnavatelé v mnoha případech nejsou spokojeni s již získanou kvalifikací nových zaměstnanců a posílají je na různé odborné kurzy nebo semináře. S oživením české ekonomiky a zejména s vyšší poptávkou po kvalitní pracovní síle, lze tedy očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt POVEZ II.

Start tohoto projektu bude 31. 3. 2016. Pokud máte zájem absolvovat jeden z našich kurzů hrazený tímto projektem, kontaktujte nás.

POZOR! Vyřízení dotace může trvat až 45 dnů. Aby byla vaše žádost vyřízena včas, prosíme, rezervujte si kurz co nejdříve.  Dotační specialista vám s vypracováním žádosti ZDARMA pomůže. Děkujeme.