- 

Odborná praxe pro mladé do 30 let

Podnikáte a potřebujete do své firmy více pracovních sil? Pak je tu pro vás program "Odborná praxe pro mladé do 30 let", který je financovaný prostřednictvím EU.  Program slouží na podporu nezaměstnaných lidí evidovaných na Úřadech práce, s vysokoškolským vzděláním, s praxí maximálně do dvou let a 30 let věku.

Jako firma můžete podnikat v jakémkoli oboru, kdekoliv po celé České republice a Úřad práce vám dá příspěvek ve výši až 24 tisíc měsíčně na zaměstnance až po dobu jednoho roku. Tento příspěvek je ve formě super hrubé mzdy!

Co musím udělat, abych si mohl(a) na Úřadu práce zažádat o dotaci?

- být živnostník nebo pravomocný zástupce konkrétní firmy

- kontaktovat příslušného pracovníka na Úřadu práce vašeho regionu

- dostavit se na schůzku, termín vám sdělí příslušný pracovník Úřadu práce

 

Po schůzce s odborným pracovníkem na Úřadu práce vyplníte potřebné dokumenty. Počet pracovních sil, o které si můžete zažádat není stanoven. Je nutné vyspecifikovat konkrétní popis práce každého pracovníka, na kterého chcete příspěvěk získat. Je už pak jen na Úřadu práce, zda vám pracovníka schválí či ne. Pokud vám Úřad práce schválí jednoho, či více pracovníků, tak vám vybere několik uchazečů, které vám pošle na výběrové řízení do vaší firmy. Je už pak jen na vás, zda si některého z nich vyberete či ne. S pracovníkem pak můžete uzavřít smlouvu na dobu určitou či neurčitou. V ojedinělých případech si můžete vybrat zaměstnance bez výběrového řízení sami. Musí však vyhovovat všem požadavkům.

Na každého pracovníka můžete získat i dotaci na rekvalifikační kurz. Tento rekvalifikační kurz může uchazeč o práci ve vaší firmě vykonat i před nástupem do vaší firmy. Úřad práce tento rekvalifikační kurz proplácí i v plné výši. Rekvalifikační zařízení, které bude školit vašeho budoucího zaměstnance,  musí mít potřebnou akreditaci od MŠTM či MVCR.