- 

Nezaspěte na vavřínech a osvěžte svůj online business

Online marketing prošel za posledních několik let obrovským vývojem a jeho význam stále roste úměrně s faktem, že je významným médiem pro budování brandu online. Jaké jsou a budou největší online marketingové trendy?

Vzestup content marketingu

Marketéři opouští tradiční marketingové taktiky ve prospěch tvorby více relevantního a inspirativního obsahu. Místo spoléhání se na praxí dlouhodobě ověřená řešení věnují více pozornosti zákazníkově zkušenosti a volí spíše obsah empatičtější, orientovaný na klienta. Zde je třeba zmínit důležitost blogů a fakt, že vysoce kvalitní a relevantní obsah bude do budoucna v digitálním marketingu klíčovým.

Texty

Ruku v ruce s výše zmíněným jde samozřejmě kvalita textů. S rostoucím zájmem o obsah bude růst i objem málo hodnotného nekvalitního obsahu. Délka a hodnota obsahu bude hrát stále větší roli z hlediska SEO než tomu bylo dříve. Google již například označuje obsah kratší než 200 slov za tzv. Thin Content (slabý/tenký obsah) a má k dispozici dva speciální algoritmy (Panda a Pay Day), které se zaměřují na snižování ranků nedostatečně kvalitnímu obsahu.

Rozšířená realita a nositelná elektronika (Wearable Technology)

Je jakousi výplní prostoru mezi online a offline realitou. Prvním takovým příkladem může být třeba aplikace iBeacon (systém fungující na protokolu Bluetooth, jehož primárním úkolem je určování vzdálenosti mezi dvěma zařízeními a následný přenos dat mezi nimi) od společnosti Apple, která se postupně zavádí do komerční sféry. Reálně se dá využít například tak, že v kamenném obchodu bude umístěn vysílač do regálu s konkrétním produktem. Jakmile do obchodu vstoupí zákazník s telefonem, který má zapnutý Bluetooth, vysílač s ním začne komunikovat a upozorní ho například na právě probíhající akci na tento produkt. Jelikož se to stane právě v momentu, kdy bude zákazník procházet kolem tohoto produktu, výrazně se tím zvyšuje pravděpodobnost, že si jej koupí.

Analytika

Už nyní používají marketéři spoustu různých analytických nástrojů k měření interakcí zákazníků s jejich produkty či službami. Důležitost této oblasti marketingu bude i nadále stoupat a dá se očekávat, že společnosti se budou ohlížet po specializovaných softwarech, díky kterým budou mít tato data snadno po ruce.

Videa

O významu videa a videoreklamy jsem se už zde na blogu zmiňovala. Poslední dobou jeho využití v pro marketingové účely pravidelně roste. Důvod je zřejmý – textem či obrázkem ho prostě nikdy plnohodnotně nenahradíte.

Kromě těchto tendencí existují jistě i další, mezi nimi mohu uvést například stále větší důležitost na mobilních zařízení a potažmo zvětšující se budget na reklamu na nich apod. Všeobecně však platí, že efektivní online marketing by měl odpovídat preferencím a chování cílového publika a reagovat odpovídajícím způsobem na interakce spotřebitele s webem.

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net