- 

Jak získat fanoušky na Facebooku – pořádaní soutěže

Využití Facebooku může být skvělý způsob budování povědomí o vaší značce a samozřejmě, nejsnadnější cesta jak vytvořit větší rozruch kolem vašeho podnikání. Pokud chcete přilákat fanoušky na vaši stránku, jedním ze způsobu může být pořádaní soutěže.

Ale jaké jsou pravidla, kterými se řídí soutěže a propagační akce na Facebooku? Podívejme se na to společně.

Na Facebooku musíte být velmi opatrní na to, jakým způsobem soutěž vytvoříte. Existují velmi detailní podmínky, které se musí dodržovat. Nedodržením těchto podmínek hrozí postih vedoucí v nejkrajnějším případě až ke smazání vašich stránek z Facebooku. Pointa je, že Facebook s vaší soutěží nechce být v žádném případě spojován. Proto je nutné uvést prohlášení, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Pokud nemáte žádné fanoušky na Faceboooku, nejjednodušší cesta je propagovat soutěž na vaší webové stránce, zveřejnit ji jako příspěvek na vaši Facebookové stránce a zaregistrovat ji na soutěžních webech, kde je možné inzerovat také bezplatně. V případě, že webovou stránku nemáte, můžete jako odkaz na soutěž použít odkaz na Facebookovou stránku.

Co můžete a naopak co nemůžete?

- soutěžící mohou vkládat příspěvky na vaši zeď, komentovat, lajkovat
- můžete použít „Like“ jako hlasovací mechanizmus
- k realizaci soutěže nemůžete využít osobní profil
- nemůžete požadovat aby lidi sdíleli příspěvek na svém Timeline nebo označovali své přátele v příspěvcích

ZDROJ: FACEBOOK (https://www.facebook.com/page_guidelines.php)

Stanovte jednoznačné pravidla

Sdělte účastníkovi
1. Co má udělat když chce soutěžit
- můžete stanovit podmínku „ like“ nebo komentář k příspěvku
2. Jak to má udělat
- odpovědět na soutěžní otázku a odpověď zaslat na email
3. Do kdy to má udělat
- stanovte období kdy soutěž začíná a kdy končí
4. Co vyhraje
- zvolte ceny, které souvisí s vaším produktem nebo službou. Pokud prodáváte pobyty, můžete svým fanouškům nabídnout jako cenu pobyt, nebo restaurace může nabídnout jako cenu večeři pro dva... Jde o to aby si vás lidi zapamatovali a mohou se pak stát vašimi zákazníky. Je lepší zvolit více menších cen, než jednu velkou, to pak „naláka“ více lidí k akci.
5. Uveďte, kdo se soutěže a za jakých podmínek může účastnit a jakým způsobem bude výherce kontaktován.
- například osoby starší 18 let, žijící trvale v ČR nebo na Slovensku.

Přesně stanovte, jakým způsobem zvolíte vítěze, například každá x-tá správná odpověď vyhrává až do vyčerpání cen pro danou soutěž. Losování je možné pouze za přítomnosti notáře!
Nezapomeňte uvést prohlášení, že vaše soutěž není žádným způsobem sponzorována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

TIP: Doporučuji přečíst detailní podmínkyposlední správu od Facebooku ( v angličtině) ohledně pořádaní soutěže. Podmínky se mohou často měnit.