- 

Google Webmaster Tools XXII. – Výsledky mobilního vyhledávání

Google vychází uživatelům mobilních zařízení vstříc tím, že jim ve vyhledávání lépe zpřístupňuje výsledky „mobile-friendly“ webů a umožňuje tzv. App Indexing, díky němuž můžete „nechat vyplout na povrch“ (do výsledků vyhledávání) užitečný obsah z mobilních aplikací.

Od 21. dubna 2015 má optimalizace webu pro mobilní zařízení vliv i na ranking, potažmo výsledky mobilního vyhledávání - s cílem, aby se uživatelé mohli lépe dobrat relevantních, kvalitních výsledků vyhledávání optimalizovaných pro jejich zařízení. Google nabízí doporučení jak docílit toho, aby váš web byl dobře optimalizovaný pro mobilní zařízení.

Pokud chcete otestovat konkrétní stránky z hlediska jejich použitelnosti v mobilních zařízeních, můžete použít Mobile-Friendly Test – stačí zadat URL stránky a dostanete výsledek (screeny 1 a 2).
SCREEN 1                                                                                   SCREEN 2

       
screen2

Pokud chcete otestovat stránky napříč celým webem, jděte to Google Search Console (Google Webmaster Tools) do sekce Návštěvnost z vyhledávání -->  Použitelnost v mobilních zařízeních (Mobile Usability Report). Dostanete se k výpisu chyb včetně stránek, na kterých se nacházejí a (kliknete-li na Další informace) také doporučení k jednotlivým chybám (screen 3).
SCREEN 3

Google také relativně nově používá informace z indexovaných aplikací pro uživatele používající takové aplikace (zatím pouze pro Android) jakožto jeden z ranking faktorů. Co to znamená? Obsah z aplikací, které si uživatel nainstaloval do mobilu, se mu zobrazuje ve výsledcích vyhledávání více prominentně. Je k tomu potřeba implementovat tzv. App Indexing, který Googlu umožní tyto výsledky ve svém vyhledávání upřednostňovat. App Indexing vám tím pomůže přivádět uživatele na váš web opakovaně. Pokud totiž uživatel mobilního zařízení vyhledává jakoukoli informaci týkající se vašeho obsahu, výsledek vyhledávání ho navede přímo k relevantnímu obsahu vaší aplikace. Na screenu 4 je ukázka z mobilního vyhledávání (Samsung) uživatele, který má nainstalovanou aplikaci Booking.com. Poté, co do vyhledávání na Googlu zadal „Hotel Central Klatovy“, vypadl mu mezi výsledky tento s ikonou aplikace vedoucí přímo do ní na detail hotelu.
SCREEN 4

Díky App Indexingu mohou aplikace získávat více uživatelů. Pokud je výsledek vyhledávání v aplikaci zaindexován, bude se ve výsledcích vyhledávání na SERP objevovat upozornění na tuto aplikaci s tlačítkem „Instalovat“ (screen 5). Krásně se tím rozšíří povědomí o ní mezi uživatele, kteří ji doposud neznali.
SCREEN 5

 

 

Image courtesy of nenetus  at FreeDigitalPhotos.net