- 

Google Analytics XXIII. - Klíčová slova

Jak upravit URL pro účely trackování odkazů jsme si ukázali v minulém článku. Používá se k tomu Google Analytics URL Builder (Nástroj pro tvorbu adres URL).Vysvětlili jsme si, co a jak vyplnit, abychom měli správně pojmenované jednotlivé kampaně a mohli se následně dobře orientovat v jejich statistikách. Podíváme se nyní podrobněji na slíbené kolonky Dotaz kampaněObsah kampaně a s nimi související další podrubriku Akvizice -> Klíčová slova.

Klíčová slova

Klíčová slova obsahují dvě podsekce - PlacenéNeplacené (screeny 1 a 2).
SCREEN 1                                                                                     SCREEN 2

     
Screen2_Neplacené

Sekce Neplacenéobsahuje výpis klíčových slov (vyhledávacích dotazů), která uživatelé zadali do vyhledávače a tím se dostali na naše stránky. Jedná se o netrackovanou (bez utm sledovacího kódu) návštěvnost z organického vyhledávání. Může jít také o placené avšak netrackované PPC reklamy.

Pokud se rozhodneme návštěvnost z placených reklam sledovat (trackovat) a upravíme tedy url jednotlivých inzerátů v URL Builderu, budou tyto statistiky spadat do sekce Placené.  Na screenech 1 a 2 si zároveň mezi klíčovými slovy všimněte položek (not provided)(not set). Objevují se zpravidla z důvodu chybného označení kampaní (např. nevyplnění Dotazu kampaně či Obsahu kampaně v URL Builderu). Tyto položky postupně stále nabývají na objemu a týkají se pouze vyhledávače Google, screen 3 ukazuje téměř dvojnásobný nárůst během časového období jednoho roku (ze 36% na 71% ze všech klíčových slov, dá se předpokládat, že v dohledné době vystoupá počet nezveřejněných klíčových slov na 100%).  Pokud si přidáme ještě sekundární dimenzi Zdroj (Akvizice -> Zdroj, screen 4), zjistíme, že zdrojem této nezveřejněné návštěvnosti je skutečně Google.

SCREEN 3                                                                                      SCREEN 4

      
Screen4_not_provided_Google

Důvodem, proč nám Google nechce prozrazovat, přes která konkrétní klíčová slova k nám uživatelé přišli, je fakt, že jejich výpis nám nabízí nástroj pro placenou reklamu Google AdWords. Také si je snadno dohledáte v přehledech nástroje Google Webmaster Tools -> Návštěvnost z vyhledávání -> Vyhledávací dotazy (screen 5).

SCREEN 5

Porovnáme-li číslo za srpen 2014 z Webmaster Tools (1170 prokliků z vyhledávače Google) s hodnotou (not provided) za stejné období v Google Analytics (1 485 návštěv), mělo by to být zhruba stejné, jen s nepatrnou odchylkou, jelikož každý systém je trochu jiný. V našem případě je rozdíl obou hodnot poměrně výrazný, což je způsobeno tím, že jsme některé naše placené reklamy netrackovali a proto nám návštěvy z Google AdWords „spadly“ do  organických návštěv z vyhledávače Google a byly do nich tedy započítány. Ukázku netrackovaného případu můžete vidět na screenu 6, 7 a 8.

SCREEN 6                                                                                          SCREEN 7

          
Screen7_netrack_proklik_bez_utm

SCREEN 8

Na screenu 6 je klasická placená reklama na Google.cz – první tři inzeráty, které „vypadly“ na hledaný výraz „půjčovna dodávek praha“. Rozklikneme-li hned první z nich (screen 7), uvidíme, že majitel této autopůjčovny své inzeráty netrackuje – URL, kterou vidíte nahoře v adresním řádku, neobsahuje žádné elementy utm. Proklik tohoto inzerátu tedy bude automaticky započítán jako neplacené klíčové slovo zadané ve vyhledávači Google. Naopak pokud rozkliknete náš inzerát (třetí v pořadí, screen 8), v URL jasně uvidíte trackovací elementy utm. Proklik z něj bude tedy započítán jako placený, ze zdroje Google.

Za zmínku stojí také jev, který můžete vidět na screenu 2 – přestože vyhledávací výraz „půjčovna dodávek“ neobsahuje upřesnění naší lokace (Praha), je zde překvapivě nízká míra opuštění na „půjčovna dodávek“. To je způsobeno faktem, že vyhledávací výrazy bez upřesnění města většinou hledají Pražané nebo Středočeši. Lidé z menších měst naopak své hledání upřesňují (např. půjčovna dodávek Liberec apod.).

Dotaz kampaně

Vysvětleme si Dotaz kampaně rovnou na příkladu.

Představme si, že jsme v Google AdWords vytvořili dvě reklamní sestavy vedoucí na stránky naší Prima autopůjčovny. První z nich obsahuje klíčová slova (vyhledávací výrazy), které nezahrnují slovo Praha (např. půjčovna dodávek). Druhá naopak obsahuje klíčová slova s Prahou (např. půjčovna dodávek Praha atd.). Při úpravě URL v URL Builderu zadáme do kolonky pro dotaz kampaně slovo „půjčovna“ a do obsahu kampaně například „slova s prahou“ (screen 9).

SCREEN 9

Výsledkem bude to, že v Google Analytics prokliky z tohoto inzerátu nebudou označeny jako not provided ani not set, ale právě jako půjčovna (slovo, které jsme zadali do Dotazu kampaně). Bohužel ale ani nyní nebudeme schopni zjistit, na která konkrétní klíčová slova z mé kampaně Google AdWords to konkrétně bylo.

Systém nám ukáže pouze do které skupiny (AdWords sestavy) klíčových slov proklik patřil (s Prahou nebo bez Prahy), neukáže nám ale prokliky na jednotlivá slova, pouze počet prokliků hromadně za celou skupinu.

Pokud bychom Dotaz kampaně nechali nevyplněný, proklik by buďto spadl do skupiny not provided, nebo by se objevilo konkrétní klíčové slovo a u něj jako Zdrojslovogoogle.

Tip: Všimněte si, že nad tabulkou v přehledu máte možnost pro usnadění rovnou překlikávat mezi drobnými nápisy Vyhledávací dotaz ve shodě, Zdroj, Médium, KampaňDalší(screen 10) a řadit tedy své výsledky dle různých primárních dimenzí.

SCREEN 10

Obsah kampaně

Jak vyplývá z výše napsaného, do Obsahu kampaně zadáváme slovo nebo slova, která nějak charakterizují skupinu klíčových slov, které daná sestava v AdWords obsahuje. Zjednodušeně řečeno, zadáváme tam název té sestavy v Google AdWords – př. Půjčovna dodávek klíčová slova s Prahou (nebo jen „slova s prahou).