- 

Google Analytics – Regulární výrazy

Služba Google Analytics podporuje například pro filtry výběrů dat nebo vlastních přehledů tzv. regulární výrazy, alias zvláštní znaky, které s sebou přináší větší flexibilitu a účinnější implementace. Dělí se na tzv. zástupné znaky, fixační znakyznaky pro seskupování, popřípadě jiné, podle účelu jejich užití.

Jejich seznam a použití nabízí poměrně přehledně nápověda Google Analytics zde.

Soubor PDF ke stažení zde:
“Regulární výrazy”

Image courtesy of LIGHTMAN  at FreeDigitalPhotos.net