- 

Google Analytics – Kohorty

Jistě jste zaznamenali, že před nedávnem se v Google Analytics v sekci Cílové publikum objevila nová záložka s názvem Skupinová analýza. Je stále ještě v beta verzi a jejím předmětem zájmu jsou tzv. kohorty. Co to je?

Kohortou se myslí skupinka uživatelů, kteří mají nějakou společnou charakteristiku v podobě dimenze Google Analytics. V současné době je možné sledovat pouze jediný typ kohorty, a to uživatele se stejným datem akvizice. Není k tomu potřeba žádné úpravy měřícího kódu, takže ve svých Universal Analytics najdete tuto sekci automaticky na hlavní kartě Přehledy --> Cílové publikum --> Skupinová analýza.

Ve Skupinové analýze můžete sledovat chování jednotlivých skupin (kohort) uživatelů ode dne, kdy přišli poprvé na váš web (screen 1). Můžete si navolit velikost kohorty (dle dne, týdne či měsíce), metriky, které vás zajímají (např. tržby, či udržení uživatele atd.) a nakonec i délku období, za které chcete statistiku zobrazit.
SCREEN 1

 

Image courtesy of Kittikun Atsawintarangkul  at FreeDigitalPhotos.net