- 

Google Analytics IV. – Home, Přehledy

Jak jsem již dříve slíbila, postupně si představíme jednotlivé funkce a panely v prostředí Google Analytics. Podívejme se na horní lištu, které v levém horním rohu vévodí logo Google Analytics a její čtyři záložky: Home, Přehledy, Přizpůsobení, Správce. Co vše se pod nimi skrývá?

Home
Volby zobrazení
Záložka Home slouží jako jakási „startovní stránka“, která nabízí seznam námi vytvořených Účtů a jejich Služeb. Účty jsou buďto řazeny hierarchicky (v řádkách abecedně pod sebou a po jejich rozkliknutí se nám zobrazí Služby, které do patřičného Účtu spadají – SCREEN 1) nebo jednoduše (co řádek, to Služba).

SCREEN 1

Režim zobrazení je možné změnit v šedé liště nad seznamem, kde vedle volby Režim naleznete ještě volbu Zobrazit. Ta umožňuje zobrazit buďto všechny (SCREEN 2), nebo pouze vybrané Služby (SCREEN 3), které jste si ve výčtu předtím označili hvězdičkou.

SCREEN 2

SCREEN 3

Do pole s lupou můžete zadat název příslušné Služby (webu) pro účel zrychleného vyhledávání a šipkami na opačném konci lišty rozbalit či sbalit všechny zobrazené Služby (např. SCREEN 3).

Přehledy

Rokliknutím některé ze Služeb se rovnou dostanete do další hlavní záložky Přehledy, kde získáte veškeré informace, které potřebujete měřit. Jako vstupní údaje se Vám zobrazí panel přednastavených metrik (Návštěvy, Uživatelé, Zobrazení stránek atd.). Můžete si však také navolit vlastní skupinu metrik, které chcete mít v rychlém přehledu – to se provádí hned v první volbě Panely v levém postranním menu. Jak na to si povíme příště ;)