- 

Google Analytics - Dimenze a metriky

Každý den pracujeme v reportech Google Analytics s různými dimenzemi a metrikami. Jste si ale všichni jisti, jaké spojitosti a vztahy mezi nimi fungují? Co přesně si představit pod pojmy metrika či dimenze?

Zatímco dimenze popisují charakteristiky uživatelů, jejich návštěv a akcí, metriky vyjadřují kvantitativní údaje. V tabulkových přehledech Google Analytics uvidíte dimenze jako řádky, zatímco metriky jako sloupce. Dimenze si můžete v přehledech měnit, nebo přidávat tzv. sekundární dimenze (rozbalovací lišta vlevo těsně nad tabulkovým přehledem, screeny 1a,b), pokud chcete mít svůj report podrobnější.

SCREEN 1a                                                                                  SCREEN 1b

        
screen1b

Na screenu 2 jsme si přidali jako sekundární dimenzi Zdroj. Přibyl nám do přehledu tedy další sloupec, který roztřídil jednotlivé lokality ještě z pohledu akvizice - zdroje návštěvnosti (vyhledávání na Googlu či Seznamu, přímá návštěvnost - direct, odkazy z jiných webů atd.)
SCREEN 2

Kombinovat dimenze a metriky však nelze zcela svévolně. Mají svoji logiku – svůj rozsah – vztahují se na uživatele, návštěvy nebo akce. Kombinovat budeme tedy takové metriky a dimenze, které mají stejný rozsah. Například metrika Návštěvy, která vychází logicky z počtu návštěv, bude spárovatelná s dimenzemi na úrovni návštěv, tedy třeba Městem či Zdrojem. Těžko ji budeme kombinovat s dimenzí Stránka(na úrovni akce).

 

Image courtesy of renjith krishnan  at FreeDigitalPhotos.net