Facebook reklama a DPH - musím se stát identifikovanou osobou?

Používáte propagaci na Facebooku nebo Instagramu pro vaše podnikání? Pak je tento článek pro vás velice důležitý! Nemusí jít o vysoké příjmy nebo výdaje, stačí pár korun, a máte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba. S Kateřinou Hlůškovou (autorkou webu Virtuální účetní) jsme pro vás připravili detailní řešení této problematiky.

Kdo je Identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro zahraniční nákupy, v České republice zůstává neplátcem DPH.  Pokud už plátcem DPH jste, nemůžete se stát zároveň identifikovanou osobou. Pozor na pojem "osoba identifikovaná k dani", ten znamená zase něco jiného.

Propagace přes Facebook

 1. pokud je reklama použita pro obchodní účely a podnikání, ze kterého plynou příjmy - facebook fakturuje na vaše ičo a automaticky vystavuje fakturu bez DPH, které máte v ČR povinnost odvést
 2. pokud používáte reklamu např. pro svůj osobní profil, jen jako zviditelnění a nepodnikatelské účely, facebook vám bude faktury vystavovat s cenou včetně DPH, kterou zaplatíte a neplynou vám z toho žádné další povinnosti

Za každý měsíc, kdy přijmete služby ze zahraničí (faktura v daném měsíci)  máte povinnost podat daňové přiznání k DPH!

 1. Leden - využíváte propagace pro podnikatelské účely - podáváte přiznání
 2. Únor - nevyužíváte propagace - nepodáváte přiznání

Daňové přiznání

DPH musíte dopočítat sami - tzv. samovyměřením, které se uvádí v daňovém přiznání k DPH. Jde pouze o přiznání a zaplacení DPH z přeshraničních příjmů. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet zaplacené DPH. Identifikovaná osoba nemá povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, pouze Daňové přiznání k DPH.

Pro koho je registrace povinná?

Identifikovaná osoba se z vás stane (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů:

 1. Z jiného státu EU jste pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč
 2. Přijali jste službu s místem plnění v ČR od podnikatele/firmy odkudkoliv ze světa, který nemá sídlo ani provozovnu v ČR - týká se například Facebook Ads nebo Google AdWords
 3. Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v ČR od podnikatele/firmy odkudkoliv ze světa - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
 4. Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU - jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense

Identifikovanou osobou se stanete ode dne přijetí nebo poskytnutí služby či pořízení zboží. Přihlášku k registraci identifikované osoby musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikované osoby můžete požádat, jestliže:

 1. za posledních 6 měsíců jste neplatili žádné služby, zboží ze zahraničí, nebo jste neposkytli žádné služby do zahraničí
 2. jste v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč
 3. jste přestali vykonávat podnikatelskou činnost

Jak odevzdat na Finanční úřad?

Pokud nemáte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, dokumenty podávejte přes online podání na daňovém portále EPO.

 1. formuláře vyplníte online a pošlete přes aplikaci EPO
 2. aplikace vám nakonec nabídne odeslání a vytištění potvrzení, které musíte vytisknout, podepsat a do 5 dnů odevzdat na finančním úřadě

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, přes aplikaci EPO dokumenty odešlete a žádné papírové potvrzení už odevzdávat nemusíte.

Přijďte na náš kurz školení Facebook nebo školení Instagram a dozvíte se toho (nejen) o reklamě mnohem více a mnohem podrobněji. :)