- 

Školení MS Office

Chcete se naučit na špičkové úrovni kancelářské programy Microsoft Office?

Přijďte na naše šesti denní školení od základů po pokročilé.

Přihlášky posílejte na náš e-mail info@primakurzy.cz 

Microsoft Office 2016  je nejnovější verzí Miscrosoft Office - balíku programů, určených pro práci s dokumenty. Micsrosoft Office jsou podporované většinou z posledních operačních systémů Miscrosoft Windows, primárně jsou ale určeny na Windows 10. Komplentí seznam aplikací obsažených v tomto balíku: Miscrosoft Word, Miscrosoft Excel, Miscrosoft PowerPoint, Miscrosoft Outlook, Miscrosoft Acces, Miscrosoft OneNote, Miscrosoft Publisher, Miscrosoft Visio, Miscrosoft Project, Skype for Business.

OSNOVA KURZU MS OFFICE:

Osnova kurzu MS Word:

1. Popis prostředí MS Word

 • seznámení se základním rozhraním
 • pás karet, tlačítko soubor, tlačítko office
 • rozdělení obrazovky, stavový řádek, způsoby zobrazení dokumentu
 • navigace a pohyb v dokumentu, označování částí, práce s kurzorem, využití nápovědy
 • pravítko (zobrazení, skrytí)

2. Práce se soubory

 • formáty souborů, otevření, ukládání a hledání souborů
 • zabezpečení dokumentu, ukládání do PDF
 • Základy práce se šablonami
 • využití online dokumentů
 • kopírování do schránky, vkládání

3. Práce s textem (formátování textu)

 • písmo, nastavení a úprava písma
 • práce s formáty, styly, motivy, kopírování formátu, nástroj štětec
 • odrážky a číslování, rozdělování textu, odstavce, sloupce
 • tabulátory, nastavení odsazení, úprava již existujícího textu
 • vkládání znaků a speciálních symbolů
 • obrysy a stínování
 • klávesové zkratky pro urychlení práce
 • automatické opravy, pravopis a gramatika
 • využití tlačítek zpět a vpřed
 • úprava pásu karet

4. Vzhled stránky

 • nastavení formátu stránky a okrajů stránky
 • vytváření záhlaví a zápatí
 • číslování stránek
 • zalomení stránek
 • vložení data a času
 • pozadí stránek, vodoznaky
 • textová pole
 • hledání textu a nahrazování textu v dokumentu

5. Šablony dokumentů

 • používání již připravených šablon v praxi
 • příprava a uložení vlastní jednoduché šablony
 • úpravy již existujících šablon

6. Tabulky

 • tvorba a formátování tabulek
 • kopírování tabulek z MS Excel, možnosti propojení souborů

7. Vkládání obrázků, klipartů, grafů, dalších objektů

 • nastavení obtékání a dalších vlastností

8. Automatické opravy a automatický text

 • využití automatických oprav
 • definování vlastních položek pro automatické opravy
 • co je to automatický text a jeho využití
 • tvorba vlastních položek automatického textu

9. Tisk a možnosti tisku

Osnova kurzu MS Excel:

1. Spuštění programu a základní popis okna programu

 • popis uživatelského rozhraní aplikace MS Excel
 • nastavení základních vlastností
 • základy práce s tabulkami
 • využití nápovědy

2. Základní práce s buňkami v MS excelu

 • vkládání dat do buňky
 • editace buněk a oprava zapsaného údaje
 • nastavení výšek řádků a sloupců, práce s řádky a sloupci
 • vkládání, rozdělování, slučování a odstraňování buněk
 • přesun a kopírování vybrané oblasti

3. Formátování

 • formátování buněk, písmo
 • ohraničení, zarovnání, mřížka
 • formát buňky, formát čísla, data, času, šablony pro nastavení vzhledu
 • styly buněk
 • práce se soubory, vytvoření, otevření a uložení souboru
 • zamykání listu a sešitu, zabezpečení

4. Základní vzorce a výpočty

 • význam symbolů
 • řádek vzorců, přehled
 • pravidla pro zápis vzorců
 • funkce suma, průměr, sčítaní, násobení atd.
 • vzorce aritmetické, logické, textové - nejčastěji používané vzorce
 • kopírování a zamykání vzorců
 • hledání chyb ve vzorcích

5. Pokročilé vytváření vzorců a výpočtů

 • pravidla pro zápis vzorců
 • absolutní a relativní adresy
 • pojmenování oblastí
 • vkládání funkcí
 • popis jednotlivých kategorií funkcí a jejich využití
 • vnořené funkce
 • příklady různých typů funkcí v excelu

6. Grafy v MS excelu

 • grafy obecně, příprava dat pro graf
 • tvorba grafu, formátování
 • změna typu grafu a doplnění popisů
 • změny nastavení grafu
 • úprava existujícího grafu
 • druhy grafů, smysl jejich využití
 • přenesení grafů do MS Word a MS PowerPoint

7. Kontingenční tabulky

 • vytvoření kontingenční tabulky, její možnosti a využití
 • úpravy kontingenční tabulky, změna údajů a dat
 • přidávání sledovaných polí, úprava možností pro sledování hodnot
 • kontingenční grafy

Ostatní práce s tabulkou v Excelu (tisk, možnosti tisku, záhlaví, zápatí, kopírování, hledání v tabulce atd.)

Pokročilé práce v MS Excel

 • Struktura a principy vč. pojmenování dokumentů
 • Složité klávesové zkratky a editování listů pokročilou formou
 • Šablony a tisk
 • Odkazy a propojovací funkce v MS Excel
 • Ladění modelů, vytváření scénářů a práce s kontingenčními tabulkami
 • Zpracování částečně nestrukturovaných textových dat

Osnova kurzu MS Power Point:

1. Popis prostředí programu

 • nastavení prostředí a práce s ikonami

2. Příprava jednotlivých snímků

 • rozvržení a předloha snímku
 • práce s texty, možnosti nastavení a úpravy textů
 • práce s textovým polem
 • tvorba záhlaví a zápatí snímku

3. Práce s grafickými objekty

 • základní práce s obrázky (vkládání, kopírování, odstranění)
 • úpravy vložených obrázků
 • vytváření obrázků vlastních kreslením
 • vkládání automatických tvarů
 • zarovnání a rozmístnění objektů na snímku

4. Práce s pozadím snímku

 • nastavení pozadí
 • grafické prvky na pozadí a pohled předloha

5. Předloha snímku

 • zobrazení předlohy a práce v ní
 • definice předlohy a co vše ji ovlivní

6. Šablony a jejich využití

7. Vkládání objektů

 • tabulka
 • grafy
 • diagramy a organizační diagram
 • videoklip
 • zvuk, zvuková stopa

8. Animace na snímku a jejich nastavení

9. Řazení – zobrazení snímků a jejich využití

 • přesun snímků
 • kopírování snímků
 • mazání snímků
 • nastavení přechodů mezi snímky
 • nastavení časování prezentace

10. Osnova – zobrazení a práce s ní

11. Prezentace

 • nastavení prezentace
 • promítání prezentace
 • větvení prezentací
 • uložení prezentace

12. Poznámky, pravítka, mřížka, vodítka – Využití a jejich tvorba

13. Tisk + nastavení tisku

14. Export a import objektů a snímků