Nejlepší aplikace na sledování času pro Mac i iPhone

Čas je to nejdražší, co každý z nás má a měli bychom si ho patřičně cenit. K čemu jsou všechny kalendáře, myšlenkové mapy, tickety a další pomůčky, když ve výsledku přesně nevíme, jestli se práce na projektu skutečně vyplatí?

Nástroje, které pomohou čas lépe a hlavně přesněji zhodnotit pochází z kategorie Time Tracking, kde najdete i aplikaci

Tyme 2

 

Je dostupná jak pro OSX tak iOS formou jednorázových nákupů, není potřeba platit měsíční poplatky. Je jednoduchá a hlavně:je vždy po ruce.

Aplikace primárně zobrazuje:

  • jak dlouho jste na projektu, úkolu nebo schůzce pracovali
  • jaké jsou náklady na dopravu
  • jaké jsou náklady na materiál
  • celkový přehled o tom, co jste jaký den vydělali
  • kolik projektů je již možné účtovat klientům
  • jaké máte osobní přesčasy

Umí měřit nejen čas, ale i konkrétní částku v korunách. Díky aplikaci do iPhonu a Apple Watch se lze přesvědčit, kolik hodin a za jakou cenu jsou odpracovány hodiny na projektu.

Hodinovou taxu lze nastavit ke každému úkolu individuálně.

Aplikace je efektivní hlavně díky snadné zjistitelnosti vaší hodinové mzdy a zda-li se práce na projektu skutečně vyplatí. Navíc dokáže hlídat finanční i časový rozpočet.

Zapomeňte na notýsky a diáře, které nonstop někde zapomínáte. Tohle je revoluce v hodnocení vaší produktivity a bude se vám zamlouvat.