Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem zaslání upozornění na nový termín kurzu

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., IČ 28128842, se sídlem České Budějovice, tř. Čsl. legií 704/18, PSČ 37006 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

- zasílání upozornění na nový termín kurzu. Kontaktní e-mailová adresa bude společností PrimaFuture.cz s.r.o. zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu, kliknutím na tlačítko Odeslat a odesláním formuláře o rezervaci.

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně  na e-mail info@primakurzy.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.